Gemeente Amsterdam wint de Peilstok 2014 met het project Betondorp Rainproof – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

Tijdens de nationale manifestatie Hitte in de Delta op 28 november namen Marcel van Houten en Louis Parera van de gemeente Amsterdam de Peilstok 2014 in ontvangst van juryvoorzitter Pier Vellinga. De Peilstok is een prijs van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor inspirerende oplossingen om het bebouwd gebied waterrobuust en klimaatbestendig te maken. De prijs ging naar Betondorp Rainproof, omdat er op een interactieve en integrale manier klimaatadaptieve oplossingen zijn gevonden voor de meest verharde wijk van Amsterdam.

Winnaar Peilstok 2014
Juryvoorzitter Pier Vellinga: “De riolering en bestrating van Betondorp waren aan vernieuwing toe. In dit project heeft het stadsdeel Amsterdam Oost samen met Waternet, kennisinstellingen en vooral samen met de bewoners een vernieuwingsplan gemaakt dat nu in uitvoering is. Door creatieve samenwerking en door inbreng van de bewoners wordt het werk en daarmee Betondorp meteen klimaatbestendig gemaakt. Het project laat zien dat wanneer je het doel van klimaatbestendige inrichting koppelt aan reeds voorziene investeringen, en je kennisinstellingen en burgers betrekt, je dan meer kwaliteit en klimaatbestendigheid kan krijgen voor een lagere prijs dan bij een traditionele aanpak. Een eervolle vermelding was er voor de Stichting Groei en Bloei met het project ‘Tegel eruit, plant erin’. De jury vindt dat het project met een zeer klein gebaar van 30×30 cm een groots effect weet te bereiken. Het spreekt enorm tot de verbeelding en roept sympathie op.

De Peilstok bestaat uit een bokaal in de vorm van een glazen peilstok en een boek over alle inzendingen. In het boek dat begin 2015 uitkomt is extra veel aandacht voor het winnende project.

Genomineerden
De 16 projecten die voor de Peilstok zijn ingediend, zijn voorbeelden van klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de bebouwde omgeving. Voor de prijs komen opdrachtgevers van in Nederland gerealiseerde of bijna gerealiseerde projecten in aanmerking: particulieren, stichtingen, bedrijven, scholen, zorginstellingen, gemeenten, provincies enzovoort. Tijdens het Deltacongres op 6 november maakte de juryvoorzitter Pier Vellinga (hoogleraar Climate Change en voorzitter Kennis voor Klimaat) de zes nominaties bekend:

•    gemeente Almere met ‘Waterrobuust Homeruskwartier’ •    gemeente Amsterdam met ‘Rainproof Betondorp’ •    gemeente Bergeijk/dorpsraad de Weebosch met ‘Natte Voeten Weebosch’ •    gemeente Delft met ‘Groen Blauw Delft Zuidoost’ •    gemeente Rotterdam met ‘Benthemplein’

•    Stichting Groei & Bloei met ‘Tegel eruit, Plant erin’

Aanmoedigingsprijs Jonge Peilstok
Behalve de Peilstok reikte Vellinga ook de Jonge Peilstok uit. Dit is een aanmoedigingsprijs voor jongeren die anderen inspireren met hun creatieve klimaatbestendige en waterrobuuste oplossingen. Studenten aan Agrarische Opleidingscentra konden meedoen. De aanmoedigingsprijs ging naar het Wellant College. Student Ronald Potters nam de Jonge Peilstok 2014 in ontvangst. Het Wellant College heeft een groene en duurzame oplossing bedacht voor huis, straat en wijk. In hun voorstel wordt de straat op meerdere manieren gebruikt, onder meer voor waterberging. De manier waarop je dit in steden uitvoert en de bewoners bij de plannen betrekt, vraagt nadere uitwerking, maar de jury ziet deze inzending als een stap in de goede richting. Daarom ontvangt het Wellant College €2.000 euro om de kennis over dit thema te vergroten en het idee door te ontwikkelen.

Hitte in de Delta
De prijzen werden uitgereikt  28 november in Amsterdam tijdens de nationale manifestatie Hitte in de delta – opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat. Architectuur Lokaal organiseert deze bijeenkomst traditiegetrouw vierjaarlijks in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Bestuurders, ontwerpers, kennisinstellingen, ambtenaren, ontwikkelaars en corporaties delen dan innovatieve ideeën over opdrachtgeverschap en ontwerp met elkaar.

Klimaatbestendig en waterrobuust
Steden en dorpen zijn de plekken waar wij wonen, werken, ondernemen en onze vrije tijd doorbrengen. De stad is de motor van onze economie. Een goede kwaliteit van de leefomgeving van steden en hun ommeland is daarom essentieel. Deze kwaliteit staat onder druk door heviger regen, langduriger droogte en meer warme dagen. Dit zorgt nu al voor omvangrijke schade aan gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte, en heeft gevolgen voor de gezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving en de economie. Door de klimaat- en wateropgave op te pakken, kan de stedelijke kwaliteit worden verbeterd en kunnen toekomstige maatschappelijke kosten worden vermeden.