Gemeente Amsterdam schrijft Ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart uit – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Vandaag heeft de gemeente Amsterdam de Ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart uitgeschreven onder teams van ontwikkelaars, ontwerpers en aannemers. Rondom het plangebied Omval-Weespertrekvaart worden verschillende gebieden ontwikkeld. Daardoor zal hier in de komende jaren een stevige verdichting plaatsvinden. Midden tussen deze bouwactiviteiten is er nu de mogelijkheid om ook het driehoekige plangebied Omval-Weespertrekvaart te ontwikkelen. De potenties van deze plek kunnen optimaal worden benut om bij te dragen aan een diverse en dynamische stedelijke omgeving. In combinatie met de ambities van de gemeente ligt hier dan ook een uitdagende ontwikkelopgave.
Voor deze kavel is de gemeente op zoek naar de beste voorstellen uit de markt. Daarom heeft de gemeente besloten voor deze kavel een ontwikkelcompetitie uit te schrijven. De competitie wordt georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal. De gemeente heeft de intentie om met de winnaar van de prijsvraag een optieovereenkomst te sluiten zodat het winnende plan kan worden gerealiseerd.

Plangebied Omval-Weespertrekvaart Het plangebied Omval-Weespertrekvaart is een aantrekkelijke en centraal gelegen locatie in Amsterdam, gelegen tussen het woon-werkgebied De Omval, de woonbuurt Amsteldorp en de Weespertrekvaart in Amsterdam.

De locatie is gesitueerd tussen diverse ontwikkelingsgebieden en het bestaande woongebied Amsteldorp. De ontwikkelingsgebieden rondom plangebied Omval-Weespertrekvaart zijn in verschillende stadia van planvorming en uitvoering: Amstelkwartier, Amsteloever, omgeving van het Amstelstation en Kop Weespertrekvaart. Iets verderop ligt ook nog de nieuwe woningbouwlocatie van de voormalige Bijlmerbajes. De komende jaren zal daardoor een stevige verdichting plaatsvinden rondom het plangebied Omval-Weespertrekvaart. Hierbij streeft de gemeente naar duurzame gebiedsontwikkeling met hoogwaardige architectuur en aandacht voor ecologische kwaliteit, duurzaamheid en maatregelen die bijdragen aan een rainproof Amsterdam. Ook is de aandacht gericht op een verbeterde autoluwe openbare ruimte met goede verbindingen voor voetgangers en fietsers.

Opgave Met de competitie vraagt de gemeente Amsterdam om een creatief, hoogwaardig en duurzaam voorstel voor ontwikkeling van de kavel Omval-Weespertrekvaart Amsterdam, dat bijdraagt aan een stedelijk milieu met gemengde functies. Het voorstel versterkt de identiteit van het gebied en vormt een plek van ontmoeting. Daarbij wordt rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van het gebied. De bebouwing heeft een alzijdige uitstraling en getuigt van bijzondere architectonische kwaliteit. Het programma is afwisselend en levendig en draagt bij aan interactie binnen het gebouw maar ook met de buurt. De plint bevat minimaal 300 m2 bvo horecavoorzieningen; daarnaast is een breed scala aan functies mogelijk.

Gezien de vrijstaande en prominente locatie van de Omval worden deelnemers uitgedaagd om in hun ontwerp ook voorstellen voor de (her)inrichting van de openbare ruimte rondom de beoogde bebouwing mee te nemen.

Deelname en reglement De procedure betreft een openbare ontwikkelcompetitie in twee rondes. Voor deze procedure is gekozen om de deelnamekosten beperkt te houden. De deelnamevoorwaarden zijn bewust zo bescheiden mogelijk gehouden. Deelname staat open voor teams van ontwikkelaars, ontwerpers en aannemers. De prijsvraag verloopt geheel digitaal volgens het reglement Ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart Amsterdam. Het reglement en bijlagen zijn hiernaast te downloaden.

De procedure is aangekondigd op TenderNed.

Vragen en antwoorden
De vragenronde is gesloten op 11 september. De vragen en de antwoorden zijn gepubliceerd in de Nota’s van inlichtingen (bijlagen 9 en 10, hiernaast te downloaden).

Eerste ronde van de prijsvraag De eerste ronde heeft het karakter van een ideeënprijsvraag waarin aan teams, bestaande uit tenminste een ontwikkelaar, ontwerper en aannemer, wordt gevraagd om een beknopte visie op de opgave in te zenden. Uit de inzendingen selecteert een onafhankelijke vakjury minimaal drie en maximaal vijf inzendingen die het best beoordeeld worden.

De inzendtermijn voor de eerste ronde is gesloten op dinsdag 27 oktober om 12.00 uur (middag).

Tweede ronde van de prijsvraag
LET OP: de voorgenomen informatiebijeenkomst voor de tweede ronde wordt verplaatst van 3 december 2020 naar 8 januari 2021. De inzenders van de geselecteerde visies worden uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde, waarin aan hen gevraagd wordt hun visie nader uit te werken tot een structuurontwerp, maquette en een businesscase. De jury brengt een rangorde aan onder de inzendingen en wijst één winnaar aan. De gemeente stelt een tegemoetkoming in de kosten van € 10.000 excl. btw ter beschikking aan elk van de maximaal vijf deelnemende teams aan de tweede ronde, mits een geldige inzending is gedaan.

De gemeente is van plan om de inzendingen voorafgaand aan de besluitvorming tentoon te stellen. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen hun reactie op de voorstellen geven. De reacties worden ter beschikking gesteld aan de jury.

Vervolg
De gemeente Amsterdam is voornemens om met de winnaar van de prijsvraag een optieovereenkomst te sluiten. Deze heeft tot doel afspraken te maken over het in erfpacht uitgeven van een bouwkavel waarop het winnende plan kan worden gerealiseerd.

Jury De inzendingen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit:

Ton Schaap, Real Urbanism (voorzitter)

Liesbeth Jansen, directeur Bureau Marineterrein Amsterdam (BMA) en directeur Linkeroever
Laetitia Ouillet, directeur Strategic Area Energy, TU Eindhoven
Gus Tielens, Korth Tielens Architecten
Patricia Wijntuin, onderzoeker lectoraat Organiseren van verandering in het publieke domein, Hogeschool Utrecht
Secretaris van de jury is Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman, Architectuur Lokaal.