Gemeente Amstelveen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | oktober 25, 2021

2017 – heden, Marijn Schenk, stadsbouwmeester
Marijn Schenk is stadsbouwmeester van de gemeente Amstelveen sinds 1 januari 2017. Op 11 december 2019 werd hij herbenoemd voor een periode van drie jaar. Hij geeft welstandsadviezen bij vergunningaanvragen in de gebieden met een bijzonder welstandsregime zoals het Stadshart, de Amsteldijk en wijken uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Ook adviseert hij bij het opstellen van een visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente en bij grote projecten. Hij houdt tweewekelijks een openbaar spreekuur en stelt adviezen op bij vergunningaanvragen in gebieden met een bijzonder welstandsregime. Marijn Schenk is één van de oprichters van NEXT architects.