Gemeente Amersfoort – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | januari 18, 2022

2019 – heden, Micha de Haas, stadsbouwmeester
Micha de Haas werd in 2019 door de gemeenteraad van Amersfoort benoemd tot stadsbouwmeester. In die rol richt hij zich in eerste instantie op de uitvoering van het welstandsbeleid in de gemeente. De stadsbouwmeester beoordeelt alle plannen waar een welstandstoets voor nodig is. Daarnaast maakt De Haas is hij voorzitter van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die zich buigt over complexere ruimtelijke vraagstukken en beleidsnota’s en voorzitter van de subcommissie Erfgoed, die plannen beoordeelt die vallen binnen de door het rijk beschermde of gemeentelijke stadsgezichten.

Voorgangers:
2013 – 2019, Loes Oudenaarde, stadsbouwmeester

In 2013 benoemde de gemeenteraad van Amersfoort Loes Oudenaarde tot stadsbouwmeester. De benoeming werd op 6 juni 2017 met twee jaar verlengd. Loes Oudenaarde was voorzitter van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de subcommissie Erfgoed.

2008 – 201, Noud de Vreeze, stadsarchitect
Noud de Vreeze werd na een aanbesteding stadsarchitect van de gemeente Amersfoort, die vijf architecten selecteerde voor deelname aan de gunningsfase. De opdracht werd gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Zie ook: ABC van de stadsarchitect van Amersfoort, Noud de Vreeze, gemeente Amersfoort, 2008

1956 – 1966, Bart Linssen, stadsarchitect
1945 – 1956, David Zuiderhoek, stadsarchitect 1928 – 1945, Christiaan van der Tak, stadsarchitect

1871 – 1909, Willem Hendrik Kam, gemeentearchitect