Experimenteren met de Omgevingsvisie Friesland – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 22, 2023

Is er behoefte aan experimenteerruimtes in Friesland? Een plek in de provincie waar minder regels van kracht zijn? Waardoor experimenten en innovaties de ruimte en tijd krijgen om tot bloei te komen? Zouden deze kunnen bijdragen aan Friesland als proeftuin voor nieuwe vormen van energieopwekking? De vier edities van Atelier Omgevingsvisie Fryslân, met een grote diversiteit aan stakeholders, resulteerden in tal van ingrediënten en dilemma’s als uitgangspunten voor een provinciale omgevingsvisie. In september vindt de openbare slotbijeenkomst plaats in het Provinciehuis Leeuwarden.

Atelier Omgevingsvisie Fryslân leverde veel informatie op, waarbij een aantal dilemma’s om scherpe keuzes vragen. Sommige maatschappelijke, culturele en economische ontwikkelingen zijn van tevoren te zien en in te schatten, maar andere ook niet. Wat zal het effect zijn van zelfrijdende auto’s op het Friese landschap? Hoe gaat het voorzieningenaanbod daarop reageren? Welke energievoorziening voorziet de Friezen in de toekomst van energie? Vragen waarop nog geen antwoord kan worden gegeven, maar die wel van invloed zijn op de keuzes die in de omgevingsvisie gemaakt gaan worden.

Illustraties van de ateliers in Dokkum en Franeker, gemaakt door Visuele Notulen | Charlotte Porskamp

Het verbindende verhaal
Tijdens de ontwerpateliers in Wolvega, Drachten, Dokkum en Franeker vonden verschillende lezingen plaats. Oeds Westerhof, directeur Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, vertelde het verhaal over wat eigen is aan de Friese cultuur – en hoe deze te behouden en ter versterken is in tijden waarin cultuur steeds sterker door beelden uit (inter-)nationale media wordt beïnvloed en bepaald. Westerhof legde uit dat Friezen graag samen dingen doen en dat een (nieuwe) gezamenlijke ambitie daaraan ten grondslag kan liggen. Dat ontbreekt op dit moment in Friesland. De omgevingsvisie zou op zoek moeten gaan naar een verhaal dat de Friezen met elkaar verbindt. “Doelen stellen waarmee je de toekomt in kan” aldus Westerhof. Een evenement als Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 dat de veelzijdigheid en innovatiekracht van Friesland laat zien kan hieraan bijdragen, aldus Westerhof.

Sterkere economie door energietransitie
Ruimte bieden voor experiment; dat was een vaak gehoorde opmerking tijdens de ateliers. Op die manier zou Friesland als proeftuin voor nieuwe vormen van energieopwekking kunnen gaan dienen en zich daarmee van andere provincies kunnen onderscheiden. Experimenteerruimte biedt letterlijk ruimte voor activiteiten die de provincie in de toekomst economisch sterker zou kunnen maken.

Slotbijeenkomst
In september vindt in het provinciehuis te Leeuwarden de slotbijeenkomst van Atelier Omgevingsvisie Fryslân plaats. Daar worden de resultaten die als basis dienen voor de provinciale omgevingsvisie aan de provincie aangeboden. Ook aanwezig zijn de ontwerpers die meegewerkt hebben aan de ateliers: Abel Coenen, Michiel Van Driessche, Katherine VanHoose, Emma van Helden, Geerte Baars, Imke van Leuken, Laurens Boodt en Sandor Walinga, evenals de mentoren Eric Frijters (FABRIC.) en Sandra van Assen (Sandra van Assen Stedenbouw).

Meer informatie over de slotbijeenkomst via de website van de provincie