Excursie particulier opdrachtgeverschap #7 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

Vanuit het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap organiseert Architectuur Lokaal een serie excursies naar gemeenten waar particuliere opdrachtgevers een belangrijke rol spelen bij de opbouw van de buurt. Na een succesvolle start van de serie naar IJburg, Amsterdam gaat deze excursie naar Eindhoven.

Mensen die zelf hun huis bouwen: een betere garantie voor betrokken bewoners is er niet. Veel gemeenten zijn daarom geïnteresseerd in particulier opdrachtgeverschap, maar er is vaak niet veel ervaring met deze vorm van woningbouw. Men vraagt zich af hoe een buurt op deze basis gebouwd kan worden. En hoe om te gaan met de spanning die er bestaat tussen de vrijheid die individuele opdrachtgevers gegeven wordt en het handhaven van kwaliteitsambities? Welke inbreng kunnen ontwerpers hebben bij het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit? En in het bijzonder: welke stedenbouwkundige oplossingen helpen hierbij? Hoe kunnen burgers worden gefaciliteerd en gestimuleerd als coproducent van de openbare ruimte?

In Eindhoven zal de nadruk komen te liggen op een aantal projecten gerealiseerd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Daarnaast zullen ook één of meerdere projecten in Particulier Opdrachtgeverschap bezocht worden. Het programma wordt in samenwerking met Bouwen in Eigen Beheer (BIEB) georganiseerd.

Download hier het programma.

Dit programma maakt deel uit van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap van het Ministerie van OCW in het kader van de architectuurnota 2009-2012.