Excursie herbestemming #1 Eindhoven – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

High Tech Campus Eindhoven Philips

Herbestemming en gebiedsontwikkeling #1 gaat naar Eindhoven. Hier zal een bezoek gebracht worden aan  De Lichttoren, High Tech Campus en Strijp R.

Een leegstaand gebouw is een last voor de eigenaar en een ramp voor de omgeving. Omgekeerd kan herbestemming een belangrijke impuls vormen voor gebiedsontwikkeling. De combinatie van herbestemming en de herontwikkeling van stedelijke gebieden wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Herbestemming is een goed middel voor het versterken van bestaande kwaliteiten en kan ruimte bieden aan initiatieven van onderop. Een voorwaarde is, dat overheden, ondernemers en burgers elkaar kunnen vinden. Dat werkt het best als er ook sprake is van een bredere stedenbouwkundige visie op de omgeving als geheel.

De betekenis van herbestemming voor sociale en economische ontwikkeling speelt zowel op wijkniveau als regionaal. Brainport Regio Eindhoven is in 2011 uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld. Dit deel van Nederland geldt internationaal als voorbeeld voor de nieuwe manier van denken over samenwerking en regionale ontwikkeling. Deze broedplaats voor kennis en innovatie is deels gevestigd op oude bedrijventerreinen die met gevoel voor ruimtelijke kwaliteit worden herbestemd en herontwikkeld. Ook de kracht van de Metropoolregio Amsterdam berust mede op de kunst van het herbestemmen. Niet alleen van bedrijventerreinen maar ook van oude scholen, kerken en verzorgingshuizen die met nieuwe vormen van gebruik (horeca, cultuur, startende bedrijven) bijdragen aan wijkvernieuwing.

In de excursies van Architectuur Lokaal staan praktijkervaringen centraal. Deelnemers maken kennis met inspirerende voorbeelden en komen in contact met de opdrachtgevers en ontwerpers. Deze geven ter plekke een toelichting op succes- en faalfactoren. Deze excursiereeks krijgt in 2012 een vervolg.

Kosten
De kosten van de excursie bedragen € 130,00 (incl.btw). Voor een lunch wordt gezorgd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendeline Dijkman of Margot de Jager, Architectuur Lokaal, 020 530 40 00 of een mail sturen naar [email protected]