Europa en de architecten – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

Publicatie over voorstellen voor oplossingen van de aanbestedingsproblemen bij architectuuropdrachten.

Bij de 2e EU Aanbestedingendag presenteerde Jan Brouwer, vm. Rijksadviseur Infrastructuur, voorstellen voor oplossingen van de aanbestedingsproblemen bij architectuuropdrachten aan Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. De Rijksbouwmeester bood het eerste exemplaar van het boek Europa en de architecten. Stand van zaken in de discussie over Europese aanbesteding van architectendiensten aan de VNG aan. Zij zal de voorstellen van Brouwer betrekken bij haar advies aan minister Cramer.

De publicatie bevat een inventarisatie van de problemen zoals die zijn geïnventariseerd door het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal, verslagen van de gesprekken met publieke opdrachtgevers, architecten en adviseurs, het advies van Jan Brouwer, en een eerste kennismaking met de eerste digitale handleiding voor aanbesteding van architectendiensten, KOMPAS light. Deze handleiding is op 14 december online via ontwerpwedstrijden.nl.

De publicatie is uitgegeven door het Ministerie van VROM / Atelier Rijksbouwmeester in samenwerking met Architectuur Lokaal. U kunt het boek opvragen bij de Rijksbouwmeester.