Er komt iets van de grond – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 25, 2023

Publicatie over kwaliteitsteams, landschapscoördinatoren en het veranderende Nederlandse landschap, met fotografie van Theo Baart.

In de Van Dale is de landschapscoördinator niet te vinden, maar in tal van gemeenten is hij een bekende figuur. Vaak houdt zijn werk verband met de gemeentelijke plannen voor landschapsontwikkeling (LOP) die het ministerie van LNV sinds 2002 heeft gesubsidieerd. Om meer zicht te krijgen op het werk van de landschapscoördinator belde Architecuur Lokaal met de contactpersonen van 50 LOP’s, waarmee 85% van de LOP’s in onze belronde vertegenwoordigd is. Omdat een LOP meer gemeenten kan betreffen, heeft deze enquête betrekking op meer dan 50 gemeenten, hun landschapsbeleid en de rol van landschapscoördinatoren bij de uitvoering daarvan. De uitkomsten van deze enquête vormen een onderdeel van de publicatie Er komt iets van de grond. Met opdrachtgevers in het landelijk gebied.

De eerste exemplaren van dit boek kwamen beschikbaar op 14 oktober 2009 tijdens ‘Het landschap ben je zelf’. Op dit symposium van Landschapsbeheer Nederland werden ook ervaringen van landschapscoördinatoren en kwaliteitsteams  besproken. Rob van Brouwershaven, directeur Landschap, Natuur en Platteland van het ministerie van LNV, kondigde mede naar aanleiding van dit onderzoek aan, dat het ministerie nadenkt over een revitalisering van de subsidieregeling voor landschapsontwikkelingsplannen. Aan het eind van de bijeenkomst vroeg ook Yttje Feddes, rijksadviseur voor het landschap en zelf voorzitter van het kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie, aandacht voor de publicatie.