EO Wijersprijsvraag Beerze Reusel – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | februari 7, 2023

De EO Wijersprijsvraag voor Beerze Reusel was een ideeënprijsvraag in twee fasen: een ideeënfase en een uitwerkingsfase.

In deze prijsvraag stonden de relaties tussen ontwerp en uitvoering, en aandacht voor inhoud, draagvlak en realisatie centraal. In de eerste, openbare fase van de prijsvraag werden (ontwerp) ideeën gevraagd op het niveau van het stroomgebied, de robuuste ecologische verbinding en een aantal sleutelprojecten. In de tweede, besloten fase werken genomineerde ontwerpteams in samenspraak met betrokken partijen uit de streek aan een uitwerking voor de sleutelprojecten. Door een uitvoeringsprogramma op te stellen maken zij de realisatie van de sleutelprojecten voorstelbaar. De uitwerkingsfase is naast een prijsvraag ook een ontwikkeltraject. Hierbij staat niet alleen de beste uitwerking van de prijsvraagopgave centraal, maar ook de verhouding tussen opdrachtgever en -nemer. Deze tweede fase had een experimenteel karakter. De stap naar uitvoering vergde behalve creatieve ontwerpers en betrokken belanghebbenden ook bevlogen opdrachtgeverschap van de Reconstructiecommissie Beerze Reusel en betrokkenheid van de vak- en streekjury.

Genomineerden
De vakjury nomineerde op 30 juni 2006 twee inzendingen voor de uitwerkingsfase. De eerste nominatie is de inzending Waterdrager van Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs BV en Landschappartners. De tweede nominatie is De Beerze op waterbasis, ingezonden door Grontmij Nederland bv Cluster Zuid. Deze twee teams kunnen meedingen naar de hoofdprijs in de uitwerkingsfase.

Winnaar 2e fase
Op woensdag 13 juni 2007 overhandigde Paul Rüpp, gedeputeerde van de provincie Brabant, 1e prijs van de 2e fase van de 7e Eo Wijers-prijsvraag aan Grontmij.

Kijk voor meer informatie over de Stichting EO Wijers en het juryrapport op eowijers.nl