Energiearmoede: probleem van de toekomst? 18 november debat bij Pakhuis de Zwijger – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Deelt Warmte, Zwolle: M. de Gier (kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen), B. Scholten (IF Technology), B. Volkers (Duratherm), A. van Schie (Comm.Art)

Brigitte Vlaswinkel maakte een plan voor de Zeeuwse zoute wateren, waarin grootschalige implementatie van drijvende zon wordt gecombineerd met mosselteelt. Martijn de Gier stelde in Zwolle voor om mensen op te leiden zodat ze kunnen bijdragen aan energietransitie: “Handjes erbij is altijd goed”. De plannen voor energietransitie in Nederland zijn er, maar de uitvoering stagneert en er worden veel kansen gemist. “De krenten worden uit de pap gevist door de markt. De gemeente blijft straks zitten met de pap”. Hoe voorkomen we energiearmoede in de toekomst? Bij het debat van NLBW en Architectuur Lokaal, op 18 november in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, kan iedereen meepraten over de aanpak van de energietransitie. Herman Tjeenk Willink, Minister van Staat, reageert in een videoboodschap op het boek “Energietransitie als Gebiedsontwikkeling” dat bij het debat wordt gepresenteerd.

De krenten en de pap
De prijsvraag Energielandschap van de Toekomst van NederLandBovenWater, in samenwerking met Architectuur Lokaal, leverde concrete plannen op voor energietransitie bij gebiedsontwikkeling. Architect Martijn de Gier en zijn team wonnen de prijsvraag met hun plan voor het stedelijk gebied, in Zwolle: “We zijn met de gemeente in gesprek over ons voorstel om in de wijk Dieze-Oost mensen op te leiden die kunnen bijdragen aan de energietransitie. Handjes erbij is altijd goed. We kozen bewust voor deze wijk omdat we vermoeden dat de energiearmoede hier in de toekomst kan toenemen. Dat zien wij als een probleem. Bovendien is deze wijk representatief voor heel veel wijken in Nederland en onze aanpak kan makkelijk opgeschaald worden. We zien te vaak dat gemeenten vanuit de business case van de energieaanbieder redeneren: de wijk die het dichtst bij de energiebron ligt wordt aangepakt. Dat is niet altijd de wijk waar mogelijk toekomstige energiearmoede gaat ontstaan. De krenten worden uit de pap gevist door de markt en de gemeente blijft straks zitten met de pap. Overigens heeft het winnen van de prijsvraag deuren geopend.”

Onder de Zeeuwse Zon: A. van Hoeken* (Oceans of Energy), J. Schot (Viskwekerij Neeltje Jans BV), P. Kamermans (Wageningen Marine Research) en E. Vlaswinkel (SVP-Architectuur & stedebouw)

Langzame stappen voor vooruitgang
“Na het winnen van de prijsvraag komt het er op aan, het idee verder te kunnen brengen”, aldus Brigitte Vlaswinkel van Oceans of Energy. Zij won met haar team de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst voor het waterlijk gebied. “Daar is subsidie voor nodig. Direct nadat we hadden gewonnen zijn we eigen onderzoek gestart, samen met studenten van de Wageningen Universiteit, die ook in ons consortium zit (Wageningen Marine Research). Het doel was om beter in kaart te brengen wat de kansen en risico’s zijn die gepaard zouden gaan met grootschalige implementatie van drijvende zon en mosselteelt in de Zeeuwse zoute wateren. We wilden graag beter begrijpen wie de belangrijkste partners en belanghebbenden zijn in Zeeland, en wat ons voorstel voor hen betekent. De studenten hebben interviews gehouden met mensen uit de mosselsector, met windpark ontwikkelaars, lokale investeerders, Rijkswaterstaat, kennisinstituten, NGO’s enzovoort. Daaruit komt naar voren dat we vooral langzame stappen moeten zetten om de mosselkwekers mee te krijgen. Ook zal vergunningverlening voor onze innovatie op de Oosterschelde vrij lastig zijn. Maar de wil om mee te helpen is bij de partijen ruimschoots aanwezig”.

Debat en boekpresentatie op 18 november in Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
Iedereen kan meepraten over de aanpak van de energietransitie bij het debat Energietransitie als gebiedsontwikkeling. Het gelijknamige boek van Peter van Rooy, directeur NLBW, wordt bij dit debat gepresenteerd en aan alle deelnemers uitgereikt. Het debat wordt, onder leiding van Vincent Kompier (projectleider Architectuur Lokaal) gevoerd met onder meer  prijsvraagwinnaars Nol Molenaar (NOLL >>), Martijn de Gier (kbng architectuur), Brigitte Vlaswinkel (Oceans of Energy) en Carla Roghair (Qirion, eervolle vermelding) en met Barto Piersma (directeur Nationale Programma’s RVO) en Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving).

Praktische gegevens
Datum: maandag 18 november 2019 van 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19:45 uur Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam Deelname: kosteloos

Aanmelding: gelieve zich aan te melden via deze link

De avond wordt georganiseerd door NederLandBovenWater, Architectuur Lokaal en Pakhuis De Zwijger

Boek
Energietransitie als Gebiedsontwikkeling, auteur Peter van Rooy, 88 pagina’s, kosten € 15,00 incl. btw en verzendkosten. Het boek is hieronder te bestellen en wordt ná 18 november verzonden.

Het resultaat van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst (juryrapport en alle 30 inzendingen) kunt u hier downloaden.

         

Het programma is mede mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020