Eenmalig geven – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 3, 2021

Heeft u belang bij het werk van Architectuur Lokaal en het Steunpunt Architectuuropdrachten, of vindt u ons werk belangrijk? En wilt u ons helpen om dit werk mogelijk te blijven maken? Dan kunt u op verschillende manieren een gift doen met extra belastingvoordeel. Wij zijn blij met elke bijdrage!

Online doneren
Online doneren is de makkelijkste manier om Architectuur Lokaal te steunen. Vanaf € 60 per jaar is uw bijdrage aftrekbaar. Klik op de rode donatieknop.

Een bedrag overmaken
Wilt u liever zelf geld overmaken? Dan kunt u een bijdrage storten op rekening 5510706 t.n.v. Stichting Architectuur Lokaal, Amsterdam, o.v.v. ‘donatie’.

Machtiging of acceptgiro
U kunt Architectuur Lokaal ook eenmalig machtigen of een bijdrage doen via een acceptgiro. Vul dan onderstaand formulier in en stuur het aan Architectuur Lokaal.

Extra belastingvoordeel voor ondernemingen
Vanaf 2012 zijn de drempelbedragen voor aftrek van giften van BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen aan goede doelen (ANBI’s) verruimd. Bovendien leveren giften aan een ‘culturele’ ANBI extra belastingvoordeel op: voor de vennootschapsbelasting mag 1,5 keer het bedrag van de gift afgetrokken worden. Bedraagt uw gift aan Architectuur Lokaal bijvoorbeeld € 2.000 dan mag u € 3.000 aftrekken (150%). Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Ondernemingen bieden extra ondersteuning aan Architectuur Lokaal met een periodieke gift.

Verhoging belastingvoordeel voor particulieren U kunt een ‘gewone’ (incidentele) gift of een ‘periodieke’ gift doen.

Een gewone gift, een incidentele donatie aan een ‘culturele’ ANBI, is vanaf minimaal € 60 per jaar aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het minimaal aftrekbare bedrag van alle gewone giften die u in een jaar doet is 1% van uw drempelinkomen, het maximum is 10%. Vanaf 2012 geldt extra giftenaftrek voor giften van particulieren aan een ‘culturele’ ANBI. U mag het bedrag van een gift aan Architectuur Lokaal bij de berekening van uw aftrekpost met 25% verhogen. Bij een gift van bijvoorbeeld € 200 trekt u € 250 af. U kunt deze aftrek verhogen tot maximaal € 1.250 (of: over een bedrag van maximaal € 5.000).

Voor een periodieke gift aan Architectuur Lokaal geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag, maar u mag de aftrek wel met 25% verhogen. Wanneer u voor een periode van minimaal vijf jaar donateur wilt zijn kunt u overwegen om in plaats van een gewone gift, een periodieke gift te doen.

Meer informatie
Ga naar de Belastingdienst voor meer informatie en rekenvoorbeelden voor de extra aftrek van giften aan culturele ANBI’s. Kijk ook op Daar geef je om, de website van het ministerie van OCW waarop alles te lezen is over geven aan cultuur.
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail of bel naar Architectuur Lokaal, tel. 020 5304000.