Een tweede leven: de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 4, 2023

Monumentale panden of andere gebouwen in dorp of stad een functie geven voor kleinschalige zorg? Bestaand vastgoed in de zorg een nieuwe rol binnen of buiten de zorg geven? Nederland kent veel voorbeelden met waardevolle inzichten die nu toegankelijk zijn in het boek ‘Een tweede leven; de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen’. Op donderdag 10 mei 2012 is deze uitgave gepresenteerd in Dordrecht tijdens een kennismiddag van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal over herbestemming van zorgvastgoed. Architecten, bestuurders en managers van voorbeeldprojecten gingen tijdens de middag met de auteurs en gasten in gesprek.

Herbestemming: een goede optie bij vergrijzing en kleinschaligheid
De vergrijzing en de behoefte aan herkenbaarheid en kleinschaligheid versterken de vraag naar geschikt zorgvastgoed. Dit kan lang niet altijd via nieuwbouw; herbestemming is soms gepaster en levert vaak onverwachte kwaliteiten op. Herbestemming is bovendien goed voor de economie, het milieu en onze cultuurhistorie. Daarom organiseerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in samenwerking met Architectuur Lokaal sinds 2009 al drie onderzoeken, twee kenniscafés en een congres over dit onderwerp. Dirk Bergvelt van Architectuur Lokaal en Hans van Rossum van RIGO Research en Advies schreven met ‘Een tweede leven’ het boek dat deze inzet completeert en de belangrijkste inzichten over het voetlicht brengt. Zodat succesvolle herbestemming van vastgoed in de zorg steeds beter mogelijk wordt.

Kennismiddag op locatie
De presentatie van het boek Een tweede leven; de bijzondere praktijk van zorg en herbestemmen vond plaats op 10 mei 2012 in Schefferstaete, een monumentale locatie in het centrum van Dordrecht die nieuw leven kreeg sinds cliënten van zorgaanbieder Philadelphia er wonen en werken. Onder leiding van Daniëlle Harkes, manager van het Kenniscentrum, werd onder meer gesproken over

  • Het koppelen van vraag en aanbod: er is nog een wereld te winnen door bij herbestemming beter na te gaan wat de beste doelgroep voor het beschikbare pand is. Tot dusver blijkt herbestemming vaak afhankelijk van een samenloop van omstandigheden en toevallige ontmoetingen tussen sleutelfiguren. Als meer tijd beschikbaar is voor onderzoek naar mogelijke doelgroepen kunnen nog betere resultaten ontstaan.
  • De kosten: over de hele linie is het anno 2012 moeilijk om investeringen in vastgoed rond te krijgen. Daar is herbestemming niet anders in. Wel laten initiatieven voor herbestemming vaak creativiteit zien bij het combineren van functies en financieringsbronnen (inclusief de particuliere sector). Bovendien: wie iets bijzonders realiseert heeft meer kans op respons uit de samenleving en sponsoring van burgers en bedrijven.
  • Het proces: herbestemming verloopt beter als opdrachtgevers en architecten al in een vroeg stadium samenwerken bij het verkennen van mogelijkheden. Ook de aannemer wordt soms eerder betrokken dan bij nieuwbouw. Kennis van de doelgroep is belangrijk; evenzo is flexibiliteit van bouw en ontwerp essentieel. Immers: “mensen zijn dynamisch, vastgoed is dat niet”, zo verwoordde één van de gasten. Het resultaat van herbestemming zou niet alleen kort na oplevering, maar ook na bijvoorbeeld tien jaar bekeken moeten worden.

Meer informatie
Het boek gaat uitgebreid in op de relevante thema’s en voorbeeldprojecten. Meer informatie is te vinden op: kcwz.nl