Een tweede jeugd voor ouderencomplexen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

Kennisprogramma over recente vernieuwing van ouderencomplexen, die voor een groot deel in de jaren zeventig zijn gebouwd als ‘serviceflats’. Veel ouderencomplexen die voor een groot deel in de jaren zeventig zijn gebouwd (serviceflats) zijn verouderd. Het kennisprogramma Een tweede jeugd voor ouderencomplexen gaat op zoek naar succesvolle verhalen van ouderencomplexen die onlangs geheel zijn vernieuwd.

De samenvatting van het Sociaal Cultureel Rapport 2004 vermeldt: “Ook alleenstaanden willen een volwaardig huis voor zichzelf. Dat geldt evenzeer voor ouderen, die in de toekomst vaker dan in het verleden verwacht, zelfstandig zullen (willen) blijven wonen (nu al 94% van alle 65-plussers). Dat vraagt om een grotere beschikbaarheid van voor hen geschikte woningen, zonder trappen en met een aanbod aan zorg en diensten. Voor de periode tot 2015 gaat het om de bouw van 312.000 woningen en de verbouw van 300.000 woningen”. Ofwel: de toekomstige vraag naar seniorenwoningen moet voor de helft worden opgevangen door verbouw van bestaande huisvesting. Een groot deel van de ouderencomplexen en serviceflats in Nederland is in de jaren zeventig gebouwd en door veranderde eisen en wensen verouderd. Daar ligt een bijzonder grote opgave voor woningcorporaties en zorginstellingen, die vaak eigenaar zijn van dergelijke complexen.

Om deze opdrachtgevers goede voorbeelden te laten zien van ouderencomplexen die ‘een tweede jeugd’ hebben gekregen, hebben Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies het initiatief genomen tot het project Een tweede jeugd, ouderenhuisvesting in ontwikkeling. In dit project zijn drie reizende symposia georganiseerd naar verschillende complexen die in de afgelopen jaren zijn vernieuwd. Het project is op 28 oktober 2004 afgesloten in de Osdorperhof in Amsterdam met een excursie en slotdiscussie, gevolgd door de uitreiking van de bijbehorende publicatie aan Henk van Heuven, directeur van Aedes. ‘Een interessant en leerzaam boek voor opdrachtgevers die verouderde ouderenhuisvesting willen verjongen’, aldus Van Heuven.

Dit project is gerealiseerd met een financiële bijdrage uit de Tijdelijke Woonzorgstimuleringsregeling van het Ministerie van VROM. Aan het project werkten vertegenwoordigers mee van Ymere Ontwikkeling, Stichting Zorgcentrum Agnes, Duinker Van der Torre architecten, Rochdale, HET architectenbureau, Architectenbureau Hoogeveen, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, Jorissen Simonetti Architecten, BBHD architecten, AP Architecten, Stichting Humanitas, Woonzorg Nederland, Bruins Soedjono Architecten.