Een stap verder met kwaliteitsteams – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 25, 2023

Huis de Wiers, architect: Jaco D. de Visser en Odette Ex

Expertmeeting over de toekomst van kwaliteitsteams

Een grote rol voor kwaliteitsteams
Verschillende bewindslieden droegen de afgelopen periode de boodschap uit dat kwaliteitsteams een grotere rol zouden moeten krijgen bij ruimtelijke projecten op verschillende schaalniveaus. Ook in de ‘Visie Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp’ die de regering afgelopen juli naar de Tweede Kamer stuurde, komen de kwaliteitsteams weer naar voren als instrument om Nederland mooier en duurzamer te maken.

Maar wat zijn ‘kwaliteitsteams’?
Het begrip kwaliteitsteams kan verschillende ladingen dekken. Om spraakverwarring over dit begrip te voorkomen hebben Architectuur Lokaal en de Federatie Welstand met een aantal praktijkdeskundigen het verschijnsel beter in kaart gebracht.

Verschillende vragen kwamen aan de orde: • Welke soorten kwaliteitsteam zijn nu actief? • Welke varianten kunnen worden gebruikt om het hoofd te bieden aan het veronderstelde gebrek aan regie bij ruimtelijke ontwikkelingen?

• Onder welke voorwaarden kan zo’n team dan succesvol opereren?

De uitkomsten van deze bijeenkomst vormen een onderdeel van de publicatie:
Er komt iets van de grond. Met opdrachtgevers in het landelijk gebied.
Publicatie over kwaliteitsteams, landschapscoördinatoren en het veranderende Nederlandse landschap, met fotografie van Theo Baart.

Zie ook
14 oktober 2009 – Er komt iets van de grond