Dorpsontwikkeling Achterveld – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Programma met discussies en excursie over de toekomstige centrumontwikkeling van het dorp Achterveld in de gemeente Leusden.

Woningstichting Leusden staat met de gemeente Leusden, de dorpsraad van Achterveld en Alliantie Eemland voor de opgave om in het dorp Achterveld een centrumontwikkeling te genereren. Achterveld is een klassiek dorp in een landschappelijke omgeving. Het huidige centrum wordt gedomineerd door een imposant kerkgebouw, een silo en enkele winkels. De silo is in onbruik, discussie loopt over sloop dan wel een nieuwe bestemming. De winkels maken deel uit van de opgave.

Om de ontwikkelingen en – van meet af aan – het benodigde draagvlak te genereren, organiseerde Architectuur Lokaal op verzoek van Woningstichting Leusden een programma om het gesprek met de betrokkenen op gang te brengen over de richting waarin het dorp ontwikkeld zou moeten worden. De eerste gedachten zijn erop gericht om het karakter van Achterveld te behouden, waarmee wordt bedoeld: hoe kan een “extremer” woonmilieu worden gerealiseerd? Beoogd wordt, Achterveld ook in de toekomst vooral op zichzelf te laten lijken en de eigen karakteristieken van het dorp te versterken.

Een discussie in Kasteel Groeneveld, met bezoek aan de tentoonstelling Dorpslandschappen en een excursie naar de Spoorzone in Twello maakten deel uit van het programma.