Donateur worden – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | februari 26, 2021

Heeft u belang bij het werk van Architectuur Lokaal en het Steunpunt Architectuuropdrachten, of vindt u ons werk belangrijk? En wilt u ons helpen om dit werk mogelijk te blijven maken? Vanaf € 10 per kwartaal of € 60 per jaar bent u donateur. Wij zijn blij met elke bijdrage!

Machtiging
U kunt ons steunen door donateur te worden via het aanmeldingsformulier voor donateurs. Bent u al donateur van Architectuur Lokaal en wilt u een machtiging afgeven? Ga dan naar het machtigingsformulier. De formulieren vindt u onderaan deze pagina.

Extra belastingvoordeel voor ondernemingen
Vanaf 2012 zijn de drempelbedragen voor aftrek van BV’s, NV’s, verenigingen en stichtingen aan goede doelen (ANBI’s) verruimd. Bovendien gaan giften aan een ‘culturele’ ANBI extra belastingvoordeel opleveren: voor de vennootschapsbelasting mag 1,5 keer het bedrag van de gift afgetrokken worden. Bedraagt uw gift aan Architectuur Lokaal bijvoorbeeld € 2.000 dan mag u € 3.000 aftrekken (150%). Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Ondernemingen bieden extra ondersteuning aan Architectuur Lokaal met een periodieke gift.

Verhoging belastingvoordeel voor particulieren U kunt een ‘gewone’ gift of een ‘periodieke’ gift doen.

Een gewone gift, een incidentele donatie aan een ‘culturele’ ANBI, is vanaf minimaal € 60 per jaar aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het minimaal aftrekbare bedrag van alle gewone giften die u in een jaar doet is 1% van uw drempelinkomen, het maximum is 10%. Vanaf 2012 geldt extra giftenaftrek voor giften aan een ‘culturele’ ANBI. U mag het bedrag van een gift aan Architectuur Lokaal bij de berekening van uw aftrekpost met 25% verhogen. Bij een gift van bijvoorbeeld € 200 trekt u dan € 250 af. U kunt deze aftrek verhogen tot maximaal € 1.250 (of: over een bedrag van maximaal € 5.000).

Voor een periodieke gift aan Architectuur Lokaal geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag, maar u mag de aftrek wel met 25% verhogen. Wanneer u voor een periode van minimaal vijf jaar donateur van Architectuur Lokaal wilt zijn kunt u overwegen om in plaats van een donatie, een periodieke gift te doen.

Direct iets geven?
Wil u toch liever eenmalig bijdragen? Online doneren is de makkelijkste manier om het werk van Architectuur Lokaal te steunen. Klik op de rode donatieknop of lees hier meer over eenmalig geven.

Meer informatie
Ga naar de Belastingdienst voor meer informatie en rekenvoorbeelden voor de extra aftrek van giften aan culturele ANBI’s. Kijk ook op Daar geef je om, de website van het ministerie van OCW waarop alles te lezen is over geven aan cultuur.
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail of bel naar Architectuur Lokaal, tel. 020 5304000.