Deens congres over lokaal architectuurbeleid – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

0-6589259

DAC, het Deense Nationale Architectuurcentrum, nodigde Architectuur Lokaal uit een inleiding te houden over de Nederlandse architectuurcentra.

In Denemarken is enkele jaren geleden een begin gemaakt met architectuurbeleid op nationaal niveau. In aansluiting hierop namen ook in veel Deense gemeenten initiatieven. Dit was aanleiding voor het Deense Nationale Architectuurcentrum (DAC) om vertegenwoordigers van gemeenten in Kopenhagen uit te nodigen voor een congres dat was gericht op het uitwisselen van ervaringen.Omdat de Denen verwachten dat lokale architectuurcentra een belangrijke bijdrage kunnen leveren, is men geïnteresseerd in Nederlandse ervaringen op dit gebied. Aan Architectuur Lokaal is gevraagd een inleiding te houden over de Nederlandse architectuurcentra, hun ontstaan, werkwijze en financiering. Tijdens de aansluitende discussie bleek vooral belangstelling te bestaan voor het onafhankelijke karakter van de Nederlandse centra en voor de rol van de centra bij het betrekken van de bevolking.