Debatten in het Groene Hart #6: Transformatie Merwedezone – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

Oprukkende bedrijvigheid aan de rand van Het Groene Hart Foto Marcel van den Bergh

Hoe verhouden natuur, recreatie, cultuurhistorie, bedrijvigheid, woningbouw en landbouw zich tot elkaar? Wegen de belangen van de dorpen even zwaar als die van de steden?

De Merwedezone ligt aan de zuidrand van het Groene Hart. De grens wordt bepaald door de A15. Rijdende over deze snelweg is de aanblik van het Groene Hart niet erg groen. Er is veel industriegebieden en oprukkende stedelijke bebouwing. Zelfs Kinderdijk lijdt onder de nabijheid van de grote stad. Dat zien de betrokken gemeenten en de provincie ook. Daarom hebben zij de handen ineen geslagen om op de Merwedezone een totaalvisie te maken die een kwalitatieve overgang tussen stad en platteland tot stand moet brengen. Na een voortvarende start is het tempo er nu een beetje uit. Plannen voor recreatie en bedrijven worden bezien in relatie tot de Groene Ruggengraat, maar hoe die zal worden gedefinieerd is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de belangen in het gebied groot en erg verschillend zijn. Hoe verhouden natuur, recreatie, cultuurhistorie, bedrijvigheid, wonenbouw en landbouw zich tot elkaar? Wegen de belangen van de dorpen even zwaar als die van de steden? Tijd om alle deelbelangen eens in kaart te brengen.

Met medewerking van onder andere:
Provincie Zuid-Holland Transformatie Merwedezone
Gert Jan Vogelaar, directeur Drechtsteden
Paul Langeweg, Vereniging Deltametropool

Het debat stond onder leiding van Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal