Debatten in het Groene Hart #5: Garnalen uit het Groene Hart – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Hoogblokland, Groene Hart. Foto Marcel van den Bergh

Welke gevolgen heeft verziltende grond voor het landschap en het gebruik ervan? Moeten boeren gaan nadenken over andere bedrijfsvoering?

Zeegroenten- en gewassen, zoals spelt en lamsoor, verwacht je niet direct in het Groene Hart. Op dit moment groeien zilte groenten alleen in kustgebieden, zoals Texel en Zeeland. Maar ook het Groene Hart, en dan met name de diepe polders zoals Groot Mijdrecht Noord en de Zuidplas, verzilten in rap tempo. Het Hoogheemraadschap Rijnlanden heeft al aangegeven dat het steeds lastiger wordt om het land zoet te houden. Bloembollen en bomen groeien niet op zoute gronden. Toch zou het op termijn een heel reële gedachte kunnen zijn dat veehouderijen veranderen in garnalenkwekerijen. Lokale overheden en de provincies zouden nu al kunnen kijken naar welke gebieden snel verzilten en hoe ze daarop in kunnen spelen. Welke gevolgen heeft verziltende grond voor het landschap en het gebruik ervan? Moeten boeren gaan nadenken over andere bedrijfsvoering?

Met medewerking van onder andere:
Charles van Schaik, Innovatienetwerk
Jago van Bergen, Van Bergen Kolpa Architecten
Theo Vogelzang, Landbouweconomisch Instituut
Henk Veldhuizen, LTO
Willem Brandenburg, Plant Research International, Wageningen UR
Jan Willem van Rijn van Alkemade, Natuurmonumenten.
Paul Langeweg ,Vereniging Deltametropool

Het debat stond onder leiding van Dirk Bergvelt, Architectuur Lokaal

Inspiratie voor het debat was afkomstig uit het artikel van Renske Baars uit het AD Groene Hart van 15 juli 2007: ‘Het Groene Hart verzilt’