Debatten in het Groene Hart #1: Raften in het Groene Hart – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 24, 2023

Dutch Waterdreams, Zoetermeer. Foto Marcel van den Bergh

Hoe verhoudt vrijetijdsbesteding zich tot het omringende landschap? Wat is de relatie met het Groene Hart?

De gemeente Zoetermeer heeft vrijetijdsbesteding (leisure) tot het bindende element van gemeentelijk beleid gemaakt. Leisure is fun, basis, groen en blauw, sfeergericht. Vijf locaties zijn tot aandachtsgebied benoemd. Hier worden verschillende soorten vrijetijdsbesteding geïntegreerd in de ruimtelijke ontwikkelingsplannen. In het vorig jaar geopende Dutch Water Dreams, wildwaterbaan met Olympische allure, staat de relatie tussen leisure en landschap centraal. Centraal in het debat stonden vragen als hoe verhoudt vrijetijdsbesteding zich tot het omringende landschap? Wat is de relatie met het Groene Hart?

Met medewerking van onder anderen:
Bé Emmens, wethouder stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening en economische zaken, gemeente Zoetermeer
Jan Kragt, senior adviseur city marketing gemeente Zoetermeer
Coen Tückermann (landschapsarchitect)
Johan Vos (stadsecoloog)
Henk Gianotten (directeur Panteia)
Annemiek Rijckenberg, Vereniging Deltametropool

Het debat stond onder leiding van Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal