De zeven winnaars van Panorama Lokaal – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Vandaag zijn de zeven winnaars bekend gemaakt van Panorama Lokaal, de ontwerpprijsvraag die de randen van de stad klaar wil maken voor de toekomst. 21 teams maakten de afgelopen maanden plannen voor Bargeres in Emmen, Mosterdhof in Westervoort, Rotterdam Beverwaard, de Westwijk in Vlaardingen, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Haarlem Schalkwijk en Tilburg-Noord. Dit zijn de winnaars:

Emmen Bargeres: Gevonden landschap
een plan van Team berte daan landschap, Territoria, Jan Martijn Eekhof stedenbouw en Interra

Dit team, dat een week in Bargeres bivakkeerde om de wijk te leren kennen, maakte een plan dat is gebaseerd op het zichtbaar maken van de rijkdom in de ondergrond. De wijk is gebouwd op twee verschillende gebieden: de hooggelegen oorspronkelijke Es en de lagergelegen ‘Slagen’. Bargeres Oost en West – en daartussen het Oranjekanaal als levendige verbindingszone. Het deel ten oosten van het kanaal wordt stedelijker. Het westelijk deel wordt juist opener. Hier krijgt het landschap meer ruimte en worden er betere verbindingen gemaakt met het Noorderbargerbos.
Bekijk het plan, de andere inzendingen en het juryrapport op: https://panoramalokaal.nl/locaties/bargeres.

Rotterdam, Beverwaard: Het Kookboek
een plan van Team Zuzane Jancovicova, Agate Kalnpure en Matthew Cook

Dit team heeft veel aandacht voor sociale interactie met bewoners. Als bron van inspiratie hebben ze een kookboek gemaakt met nieuwe smaken en recepten voor de Beverwaard. Hiermee willen ze een gezonde, veerkrachtige en klimaatbestendige stadsrand bereiden. Als basisingrediënten van de recepten gebruiken ze landschap en gemeenschap. De startrecepten zijn: Randpark, Dijkje, Singels, Wijkentrees, Wijkontsluiting, Wijkcentrum, Buurtparken, Woonerf en een Wijkwerkplaats, een fysieke ontmoetingsplek voor bewoners in het hart van de gemeenschap.
Bekijk het plan, de andere inzendingen en het juryrapport op: https://panoramalokaal.nl/locaties/beverwaard.

Julianadorp, gemeente Den Helder: De Gouden Zomen van ONS Julianadorp
een plan van Team Fabrications en Mandaworks

Het winnende team maakte voor Julianadorp een plan, geïnspireerd op de Japanse Kintsukuroi techniek: het repareren van gebroken keramiek met goud. Dit vanuit de overtuiging dat de sporen van breuk bijdragen aan de schoonheid van een voorwerp. Het team vertaalde dit naar Julianadorp: er liggen grote kansen wanneer de breuken die in het dorp zijn ontstaan weer onderdeel worden van het geheel. Klimaatverandering wordt aangegrepen voor verrijking van het landschap, onder meer door het water vast te houden in de duinen, waardoor deze een nieuwe functie krijgen.
Bekijk het plan, de andere inzendingen en het juryrapport op: https://panoramalokaal.nl/locaties/julianadorp.

Mosterdhof, Westervoort: Wijk aan de Dijk – Mosterdhof 2050
een plan van Team Barzilay+Ferwerda, Veenenbos&bosch, Diep en Endule

Het winnende team maakte een kookboek voor de Mosterdhof. De rode draad in dit plan is het verduurzamen van wijk en woningen en het investeren in de leefbaarheid. Het bestaat uit recepten voor ingrepen op vier schaalniveaus: woning, hofjes, openbare ruimte en omgeving. De vijfde gang van het recept staat voor een veerkrachtige samenwerking. Het plan bestaat o.a. uit een begeleid proces voor een individueel woonplan voor particuliere eigenaren, het herstel van het waardevolle stelsel van voetpaden en het vergroten van de natuurwaarden van de uiterwaard.
Bekijk het plan, de andere inzendingen en het juryrapport op: https://panoramalokaal.nl/locaties/mosterdhof.

Haarlem Schalkwijk: Waddenbuurt Commons
een plan van Team AP+E, DMAU en De Waag

Hoe verbeteren we een buurt waar de helft van de gebouwen op de slooplijst staat? Dit team heeft met het plan ‘Waddenbuurt Commons’ deze vraag beantwoord door de dreiging van sloop om te zetten naar een kans voor de buurt en hiermee nieuwe plekken te maken om te wonen, werken, leren en ontmoeten. Onder het motto ‘waardeer, gebruik, versterk’ verbeteren zij niet alleen het dagelijkse leven in de Waddenbuurt, maar creëren ze ook een plek en infrastructuur waarmee de buurt in zichzelf kan investeren. Hiermee zorgen ze ervoor dat Schalkwijk het kapitaal kweekt om een deels onzekere toekomst mee in te kunnen gaan.
Bekijk het plan, de andere inzendingen en het juryrapport op: https://panoramalokaal.nl/locaties/schalkwijk.

Tilburg-Noord: Mozaïek Tilburg-Noord
een plan van Team Ruimtevolk en Witteveen+Bos

Het plan Mozaïek Tilburg-Noord kan de wijk veranderen van een monotone stadswijk in een rijk mozaïek, passend bij de kansen en vragen die elke specifieke locatie heeft. Het omvat een strategie die opgaven, partijen, projecten én gebieden koppelt. De strategie leunt op drie pijlers: woningbouw en openbare ruimte, het sluiten van de energieketen en het leggen van de verbinding tussen boer en bord. Het is een buurtgerichte strategie die gebruik maakt van een palet aan instrumenten en ingrepen, op het snijvlak van fysieke ingrepen, activiteiten en organiserend vermogen.
Bekijk het plan, de andere inzendingen en het juryrapport op: https://panoramalokaal.nl/locaties/tilburg+noord.

Vlaardingen Westwijk: Westwijk Rooted
een plan van Team FLUX landschape architecture, Shift architecture urbanis, Bureau Stadsnatuur, Acacia water en Except.

Dit plan verbindt de wijk met het wederopbouwverleden, de natte ondergrond, het naastgelegen polderlandschap, het nieuwe metrostation en natuurlijk met de bewoners. Een van de voorstellen van het team is om de dikke laag zand waarop de wijk is gebouwd, in de openbare ruimte weer te graven. Zo kan het water weg en ontstaat er ruimte voor groen met een grotere ecologische waarde. Het team streeft naar een gemengd woningaanbod en het doorbreken van sociale isolatie. Betere verbindingen brengen stad en zee dichterbij.
Bekijk het plan, de andere inzendingen en het juryrapport op: https://panoramalokaal.nl/locaties/westwijk.

De bekendmaking van alle zeven winnaars is hier terug te kijken.

Over Panorama Lokaal
Panorama Lokaal is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aedes, Staatsbosbeheer en Architectuur Lokaal.