De Reus naar Berlijn – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer organiseerde Architectuur Lokaal een excursie naar Berlijn. Aan deze excursie namen wethouders, raadsleden, fractievoorzitters en ambtenaren van de gemeente deel.
Een belangrijk onderdeel van de excursie was het bezoeken van de Internationale Bouwtentoonstellingen (IBA’s) die in Berlijn zijn georganiseerd in1957 en in 1984. De intentie hierbij was om te bezien of een dergelijke manifestatie een interessante stimulans zou kunnen zijn voor de gedachtebepaling wat betreft de toekomstige Haarlemmermeer.

Naast de IBA’57 en de IBA’84 werden verscheidene andere projecten bezocht, waaronder nieuwbouwprojecten in het kader van de Expo 2000, het Lehrter Bahnhof-gebied in uitvoering (het grootste stationsknooppunt van Europa) en de grote bouwprojecten in Berlin Mitte, Potsdamer Platz.

De excursie vond plaats van 14 tot 18 september 200 en werd begeleid door Dieuwke van Ooij, journalist en deskundige op het gebied van Berlijnse architectuur en stedenbouw in Berlijn.