De periferie centraal – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 31, 2023

Eiland 2, Floriande Hoofddorp. Foto Cavok luchtfotografie

Onderzoek van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Architectuur Lokaal en S@M naar de stedenbouwkundige inspiraties en ambities bij de planontwikkeling voor grote perifere VINEX-locaties.

De VINEX bouwopgave van 1 miljoen woningen in tien jaar (cijfers uit 1993) vroeg om een visie op de toekomst, een visie op het wonen, die verder gaat dan het stedenbouwkundig plan, opgebouwd uit referentiebeelden. In dit kader verrichtten het Stimuleringsfonds voor Architectuur, Architectuur Lokaal en S@M werd een onderzoek naar de stedenbouwkundige inspiraties en ambities bij de planontwikkeling voor grote perifere VINEX-locaties.

De vragen die centraal stonden waren: (1) welke grote perifere bouwlocaties zijn in het kader van de VINEX in ontwikkeling, (2) wat is de stand van zaken van de planvoorbereiding op lokaal niveau, (3) wat zijn de kwalitatieve uitgangspunten die aan de planvorming te grondslag liggen, en (4) welke methoden van onderzoek en oriëntatie hebben tot deze uitgangspunten geleid?

De onderzoeksresultaten werden voorgelegd aan het Forum voor Stedelijke Vernieuwing en door het Stimuleringsfonds voor Architectuur gepubliceerd in het boek De periferie centraal. Dit boek bevat een onderzoek naar de stedenbouwkundige inspiraties en ambities bij de planontwikkeling voor grote perifere VINEX-locaties, uitgave Stimuleringsfonds voor Architectuur m.m.v. Architectuur Lokaal en s@m, Stedebouw Architectuur Management 1993

De periferie centraal is niet meer verkrijgbaar, maar is ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.

Lees ook De periferie centraal. Vinexlocaties nader bekeken, Architectuur Lokaal #3