De nieuwste Omgevingsvisies op MijnOmgevingsvisie.nl – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Hoe kunnen gemeenten en provincies hun ambities voor de nieuwe omgevingsvisie zo goed en scherp mogelijk formuleren? Met welke partners dienen zij rekening te houden? Wat zeggen anderen over het opstellen van omgevingsvisies en wat valt er van die meningen op te steken voor gemeenten en provincies die zelf aan de slag gaan? Wat staat er eigenlijk in een omgevingsvisie en welke visies zijn er al? Vanaf vandaag is deze informatie te vinden op de website mijnOmgevingsvisie.nl. Met ingang van 2016 worden de omgevingsvisies die zijn vastgesteld op deze website gepubliceerd.

Met de website MijnOmgevingsvisie.nl biedt Architectuur Lokaal gemeenten handreikingen bij het formuleren van de ambities voor de omgevingsvisie. Op de website vindt u informatie over de achtergrond van de omgevingsvisie en de discussie over het begrip omgevingskwaliteit, naast publicaties en resultaten van onderzoek en debat.

Ontwerp voorop
Om met alle belanghebbenden te komen tot uitgangspunten voor een omgevingsvisie voert Atelier ZZ van Architectuur Lokaal pilotprojecten uit in verschillende gemeenten in het hele land. Daarbij is verbeelding van mogelijkheden om (politieke) keuzes te kunnen maken, onontbeerlijk gebleken. Jonge ontwerpers trokken het land in om met tal van partners letterlijk te schetsen welke kansen, conflicten en dilemma’s er in verschillende gemeenten zijn, om tot toekomstbestendige visies te komen. De pilots resulteerden in een methodiek die in 2016 verder wordt getest.

Archief
Op MijnOmgevingsvisie worden de actuele ontwikkelingen rondom het opstellen van omgevingsvisies scherp in de gaten, en biedt eveneens een online archief over aspecten als de ontwikkeling van het begrip omgevingskwaliteit.

Meer weten?
Mail naar Vincent Kompier, projectleider Atelier ZZ

Atelier ZZ is een programma van Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016.