De eerste gemeentelijke omgevingsvisies op de kaart van Nederland – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Omgevingsvisie The Next City, gemeente Groningen

De invoering van de Omgevingswet wordt voorzien op 1 januari 2022. Dat schreef minister Ollongren van BZK op 20 mei in haar brief aan de Tweede Kamer. Vooruitlopend hierop heeft een aantal gemeenten reeds een omgevingsvisie vastgesteld. Architectuur Lokaal volgt de ontwikkeling van omgevingsvisies in de Nederlandse gemeenten op de voet. De website MijnOmgevingsvisie.nl biedt een overzicht op de Omgevingsvisiekaart van Nederland.

De Omgevingswet bundelt allerlei wet- en regelgeving op het gebied van de leefomgeving in één wet. De wet zal voor burgers, bedrijven en overheden veel veranderen. De Omgevingswet is in het voorjaar van 2016 aangenomen door de Eerste Kamer en daarna in het Staatsblad gepubliceerd. De invoering vraagt veel tijd. De voorgenomen inwerkingtreding in 2018 werd opgeschort naar 2019 en later naar 2021; nu wordt aangestuurd op de datum 1 januari 2022.

Omgevingsvisies
Op grond van de Omgevingswet worden de gemeenteraden verplicht om een omgevingsvisie op te stellen. Totdat de nieuwe wet in werking treedt vallen omgevingsvisies onder de huidige Wro.
Klik hier voor de ‘kern en kerninstrumenten van de Omgevingswet in infographics’ die Atelier ZZ van Architectuur Lokaal eerder heeft gemaakt.

Ambities  van de gemeenten
Via MijnOmgevingsvisie.nl volgt Architectuur Lokaal de nieuwe omgevingsvisies op de voet. Er zijn gemeenten die een eigen omgevingsvisie vaststellen, meerdere gemeenten die dat samen doen en gemeenten die meerdere visies voor deelgebieden hebben gemaakt.
De vastgestelde visies zijn te vinden op de Omgevingsvisiekaart van Nederland. Per gemeente wordt een globaal beeld van de omgevingsvisies geschetst met betrekking tot proces, omgevingskwaliteit, participatie en opgaven. Doel hiervan is om voorbeelden aan te reiken aan lokale overheden die nog aan hun omgevingsvisie (gaan) werken. Hiernaast wordt inzicht geboden in ambities van de gemeenten bij de invulling van het publieke opdrachtgeverschap in de gedecentraliseerde context van de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

50 omgevingsvisies vastgesteld
Op dit moment zijn in ruim 50 gemeenten omgevingsvisies vastgesteld. Daarvan zijn de eerste vijftien nu te vinden op MijnOmgevingsvisie.nl, zoals de omgevingsvisies van de gemeenten Groningen, Hoeksche Waard, Weststellingwerf, Hillegom en Deventer. De website wordt permanent aangevuld en naar verwachting voor de zomer geheel vernieuwd.

Meer informatie
Voor vragen, reactie en meer informatie: stuur een email aan Vincent Kompier.

Architectuur Lokaal werkt aan handreikingen bij het opstellen van omgevingsvisies in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020