De Dobbelman in Nijmegen wint de Gouden Piramide 2009 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 25, 2023

De Key/De Principaal, Talis Woondiensten en de gemeente Nijmegen winnen Gouden Piramide 2009 voor het herstructureringsproject “De Dobbelman”. Architectuur Lokaal verrichtte ondersteunend werk voor de uitschrijver van deze prijs.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Gerda Verburg heeft in het Nederlands Architectuurinstituut de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap toegekend aan de opdrachtgevers van De Dobbelman in Nijmegen. Projectontwikkelaar Rienk Postuma van De Key/De Principaal nam namens de opdrachtgevers van het project de trofee in ontvangst. De Rijksprijs bestaat verder uit een geldbedrag van 50.000 euro en een architectuurplaquette.

Over het project
Toen zeepfabriek Dobbelman in 1999 haar deuren sloot, wilde de gemeente Nijmegen de binnenstedelijke fabrieksenclave in eerste instantie bestemmen voor de huisvesting van poppodium Doornroosje. De buurtbewoners dachten daar geheel anders over en samen met hen werd na het aantreden van de nieuwe wethouder Paul Depla naar andere mogelijke bestemmingen gekeken. Er werd uiteindelijk gekozen voor een concept met een overwegende woonfunctie (70 procent van de gebouwen) gecombineerd met zorgvoorzieningen en kleine bedrijvigheid. Projectontwikkelaar De Principaal en Architectenbureau Marlies Rohmer wonnen vervolgens de uitgeschreven ontwikkelingscompetitie.

Uit het juryrapport
‘Een werkelijk prachtig project, dat door de maatvoering, de vormgeving en de gebruikte materialen nog steeds de sfeer ademt van het industriële verleden van het gebied.’ Er bestond bij de jury ‘grote waardering voor zowel het sociaal-inhoudelijke als het architectonisch-stedenbouwkundige resultaat’. De tandem De Principaal–Marlies Rohmer werd door de jury gezien als de soepel draaiende motor van het totstandkomingproces, met de gemeente Nijmegen als belangrijke conditieschepper en Talis Woondiensten als de ingeschakelde specialist voor de zorggebouwen.

De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM/WWI, LNV, OCW, en VenW.

De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.
Gouden Piramide 2009: gebiedsontwikkelingDe prijsronde 2009 was bestemd voor opdrachtgevers van ruimtelijke projecten. Dat kunnen bijvoorbeeld woonwijken, stadsparken, bedrijventerreinen of omvangrijke infrastructurele werken zijn. Maar ook transformaties van het landelijk gebied die betrekking hebben op de bestemmingen natuur, landschap, landbouw en recreatie. Voor de prijs kon elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen: gemeenten, provincies, waterschappen, particulieren, bedrijven, private instellingen, professionele opdrachtgevers.

Kijk voor meer informatie over de Gouden Piramide op goudenpiramide.nl en rijksbouwmeester.nl