De Creatieve Stad – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 25, 2023

Slideshow

Wat is een creatieve stad en hoe krijg je, rekening houdend met de bezuinigingen, creativiteit van de grond? Waar liggen in Hilversum de kansen en hoe maak je Hilversum nog aantrekkelijker als vestigingsstad van creatieve bedrijven? Deze vragen stonden op donderdag 23 juni jl. centraal tijdens ontwerpateliers en het symposium De Creatieve Stad in Hilversum.

Hilversum is met de aanwezigheid van de Media industrie een van de grote creatieve steden in Nederland, maar daar is in de stad, naast de aanwezigheid van het instituut van Beeld en Geluid en het Media Park, weinig van te merken. In de ‘Economische visie 2030’ spreekt de gemeente haar ambitie uit meer creatieve bedrijven aan te willen trekken.
Creativiteit trekt creativiteit aan. Maar hoe maak je de stad aantrekkelijker voor creatieve bedrijven en hoe maak je de creativiteit die er al is zichtbaar?

Museum Hilversum heeft Architectuur Lokaal gevraagd een dag te organiseren met ontwerpateliers en een symposium om het onderwerp Creatieve Stad vanuit verschillende perspectieven te belichten. Wat kan er op lokaal niveau gedaan worden en welke lessen kunnen geleerd worden van andere steden?

In de ochtend vonden onder leiding van de ateliermeesters Hans Ruijssenaars, Beate Vlaanderen en Jurriaan van Stigt in het oude Postkantoor aan de oude Torenstraat ontwerpateliers plaats waarbij drie Hilversumse locaties (de Binnenring, het Stationsgebied en de Gemeentewerven/spoorzone) door raadsleden, lokale architecten en kunstenaars onder de loep werden genomen. Kijk hier voor de samenstelling van de ateliers.

De bevindingen van de ontwerpateliers en inspirerende lezingen van Liesbeth Jansen (zelfstandig adviseur op het gebied van herontwikkeling en cultureel Ondernemerschap), Jos Gadet (planoloog Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam), Bob Jansen (directeur Lingotto) en Arjo Klamer (professor in de Economie van Kunst en Cultuur Erasmus Universiteit Rotterdam) vormden een goede basis voor het afsluitende debat in aanwezigheid van wethouder Eric van der Want.

De Creatieve Stad maakt deel uit van het uitgebreide programma Week van de Architectuur Hilversum 20 – 26 juni.