De Brabantse Stijlprijs 2021 gelanceerd: Een thuis voor iedereen! – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Slideshow

Vandaag lanceerde Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen van de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Stijlprijs 2021 tijdens de opening van de Brabantse Week van het Wonen. Met deze derde editie van de Brabantse Stijlprijs is de provincie Noord-Brabant op zoek naar vernieuwende woonprojecten. Ook wil de provincie voorbeeldprojecten genereren en de mensen achter die projecten een podium geven. Laten zien wat goed is gelukt en wat voorbeeldig mag zijn voor anderen. Een plek in Brabant waar extra aandacht zorgt voor een echt thuis, ‘Een thuis voor iedereen! De inzendtermijn van de Brabantse Stijlprijs sluit op 12 februari 2021.

Nieuwe woonvormen en zelfbouw
In de provincie Noord-Brabant is grote behoefte aan passende woningen voor woningzoekenden en doorstromers. De focus ligt naast aantallen vooral op kwaliteit. Daarom is het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw dit voorjaar gestart. Met de Brabantse Stijlprijs, een prijs van de provincie die is gericht op de kwaliteit van de Brabantse leefomgeving, wil Brabanders uitdagen om mooie, gerealiseerde projecten in te zenden.
De Brabantse Stijlprijs 2021 is gebaseerd op het Actieprogramma, waarvoor in de Brabantse Week van het Wonen aandacht wordt gevraagd. De prijs is een stimulans om wooninitiatieven, die nu nog vaak onbekend en onbemind zijn binnen de reguliere woningbouw, meer in het hart van de Brabantse woningbouwopgave te krijgen. Gedeputeerde Erik Ronnes: “Met deze derde editie willen we woonprojecten in het zonnetje zetten die vanwege één of liever nog meer aspecten bijzonder zijn. Die inspirerend zijn voor anderen en laten zien dat wonen zoveel meer is dan een dak boven je hoofd. Liefde voor een gebouw dat je graag zou willen behouden voor de toekomst of een bijzondere plek waar mensen samen verantwoordelijkheid voor nemen. Of juist omkijken naar elkaar op een praktische of originele manier.”

Inzenden
Iedereen kan een project indienen voor de Brabantse Stijlprijs 2021. Naast bewoners en initiatiefnemers worden ook professionele partijen zoals ontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en zorginstellingen uitgedaagd om hun meest duurzame, betaalbare of anderszins bijzondere projecten in te zenden die passen bij het thema ‘Een thuis voor iedereen!’. Er is een juryprijs en een publieksprijs te winnen, maar bovenal biedt deze prijs een podium om elkaar te inspireren met gerealiseerde projecten, waar dan ook in Brabant.

Informatie
Het reglement van de Brabantse Stijlprijs 2021 kunt u hiernaast downloaden.
Meer informatie over de Brabantse Stijlprijs kunt u hier lezen.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant werkt Architectuur Lokaal mee aan de uitvoering van de Brabantse Stijlprijs.