De actualiteit van stedenbouw en regionaal ontwerp – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Slideshow

Informeel gesprek met deskundigen op het gebied van stedenbouw en opdrachtgeverschap.

Terwijl de nationale politiek andere posities kiest in het ruimtelijk domein, staan provinciale en lokale bestuurders onveranderd voor de taak hun rol van publieke opdrachtgever goed in te vullen. Dat geldt ook op het gebied van stedenbouw en regionaal ontwerp. Welke vraagstukken en opgaven zijn daar momenteel aan de orde? Hoe verloopt de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en stedenbouwkundigen? Wat zijn prioriteiten? Wat moeten opdrachtgevers leren en wat kunnen stedenbouwkundigen bieden?

Over dergelijke vragen organiseerde Architectuur Lokaal een informeel gesprek met deskundigen op het gebied van stedenbouw en opdrachtgeverschap. Het gaat niet om de nationale ruimtelijke planningspolitiek, maar om de concrete werkelijkheid waarmee provinciale en lokale bestuurders worden geconfronteerd.

Aanwezig waren: Els Bet, Els Bet Stedenbouwkundige, Eric Frijters, FABRIC, Arjan Klok, Studioklok, Edwin Oostmeijer, Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling, Tjerk Ruimschotel, voorzitter BNSP, Saline Verhoeven, B+B, Enno Zuidema, Enno Zuidema Stedebouw
Architectuur Lokaal Cilly Jansen, directeur, Dirk Bergvelt, sr projectleider, Indira van ’t Klooster, sr projectleider en Margot de Jager, projectmedewerker

De resultaten van het gesprek zullen worden gebruikt bij de beleidsontwikkeling en programmering van Architectuur Lokaal.