Dag van de Architectuur 2015 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 29, 2023

In het weekeinde van 20 en 21 juni vindt de Dag van de Architectuur 2015 plaats. Het jaar 2015 was de opleverdatum voor de VINEX, die nu grotendeels is gerealiseerd. Nu werpt het Jaar van de Ruimte de vraag op: wie maakt Nederland in de toekomst? Om hier zoveel mogelijk mensen bij te betrekken heeft het Jaar van de Ruimte aan Architectuur Lokaal gevraagd om de activiteiten van de architectuurcentra en andere culturele instellingen rond de traditionele Dag van de Architectuur een landelijk podium te geven. Dat gebeurt op 20 en 21 juni 2015 onder de noemer ‘Nieuw Nederland’. Het Jaar van de Ruimte wordt vandaag geopend door de Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Jaar van de Ruimte
2015 is het Jaar van de Ruimte. Daarbij wordt teruggeblikt op 20 jaar ruimtelijk beleid en de uitwerking in de praktijk, en komen de kwaliteit van de resultaten en lessen voor de toekomst aan bod. Waar de planningslogica voorheen op groei was gebaseerd, is voor een groot deel van Nederland stilstand of krimp het uitgangspunt geworden. Nu grootschalige en integrale planning op veel plekken niet meer werkt, komen de kleinschalige initiatieven op. Wijkenergiecorporaties, buurtondernemingen, gebiedsfondsen, stadslandbouw, ecologisch zelfbeheer, duurzaamheid en nabuurschap zijn de new kids on the block. Informatietechnologie geeft een impuls aan de onderlinge verbondenheid en creëert een nieuw soort online gemeenschapszin.

Wereldtoneel
Tegelijk doemen veel, deels nieuwe, ruimtelijke opgaven op: vernieuwing van de steden, verbetering van bereikbaarheid, omgaan met demografische krimp, verduurzaming van energiebronnen, accommodatie van klimaatveranderingen en het waarborgen van een gezonde leefomgeving. Er zijn landschappen nodig die eigenheid tonen en bedrijven die de kans krijgen om te groeien, te innoveren en zich blijvend te manifesteren op het wereldtoneel. Dat vraagt om een nieuw ruimtelijk evenwicht, een nieuwe vorm van planning die de gebruiker centraal stelt. In 2015 wil het Jaar van de Ruimte de aandacht vestigen op de nieuwe ‘era van ruimtelijk handelen’ met als motto: Wie Maakt Nederland?

Dag van de Architectuur 20 en 21 juni 2015
Het Jaar van de Ruimte heeft aan Architectuur Lokaal gevraagd om een rol te spelen bij de bekendmaking van de activiteiten van de Nederlandse architectuurcentra rond de traditionele Dag van de Architectuur. Deze vindt plaats op 20 en 21 juni 2015 onder de noemer Nieuw Nederland. Wat zijn op lokaal niveau de belangrijkste ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen? Welke initiatieven kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ideeën voor Nieuw Nederland? Tijdens de Dag van de Architectuur worden onder deze noemer tal van gebouwen opengesteld, kunnen bijzondere plekken worden bezocht en worden activiteiten georganiseerd.

Via de website dvda.nl biedt Architectuur Lokaal dit jaar een landelijk podium aan architectuurcentra en andere culturele instellingen en initiatiefnemers om bekendheid te geven aan hun programma’s en activiteiten. Houdt de website in de gaten om op de hoogte te blijven van de programma’s en volg ons via twitter en facebook.
Voor het aanmelden van een programma of activiteit: mail naar [email protected].