Competition Culture in Europe 2017-2020 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

The international four year program Competition Culture in Europe culminated in the publication Competition Culture 2017-2020. The publication consists of two parts. The first part is a compilation of all the activities of the program the last four years. The second part describes the results of the research master students of six European technical universities academic made in the context of a master research program about competition culture. The results provide a rich analysis and critical assessment of the competition culture in Europe.

Competition Culture in Europe 2017-2020
Publicatie ter afsluiting van het vierjarig programma Competition Culture in Europe 2017-2020. Het eerste deel is een compilatie van internationale bijeenkomsten in Europa in 2017-2020. Het tweede deel beschrijft de resultaten van het onderzoek dat masterstudenten van zes Europese technische universiteiten hebben verricht in het kader van een master programma over prijsvraagcultuur. De resultaten bieden een rijke analyse en kritische beoordeling van de concurrentiecultuur in Europa.