Brede scholen in Almelo en Enschede – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 22, 2023

Slideshow

In de reeks activiteiten die Architectuur Lokaal organiseerde over opdrachtgeverschap bij Brede basisscholen, nu een excursie naar Multifunctionele Accommodatie (MFA) Eninver in Almelo en Voorzieningencluster Prismare in Enschede.

Hoe zijn deze complexe projecten tot stand gekomen? Hoe is het bouwproces, waarbij veel organisaties betrokken waren, verlopen? Wat vraagt dit van de opdrachtgever, de architect en de gebruikers? Dergelijke vragen kwamen tijdens de excursie aan bod.

MFA Eninver, Almelo
In Almelo staat MFA Eninver (ontwerp: Vera Yanovshtchinsky Architecten) op het knooppunt van de twee Almelose wijken Kerkelanden en Aalderinkshoek, waar de gemeente een Brede school wilde bouwen als onderdeel van integrale wijkverbetering. Ondanks aanvankelijke scepsis van betrokkenen slaagde de gemeente erin draagvlak voor het plan te creëren. In de school zijn naast drie basisscholen, een aantal welzijnsvoorzieningen en een sportzaal ondergebracht: Eenheid In Verscheidenheid oftewel ‘Eninver’.

Prismare, Enschede
Bijzonder aan Voorzieningencluster Prismare (ontwerp: plus+ bauplanung Hübner-Forster-Hübner) in Enschede is dat de gemeente het opdrachtgeverschap overdroeg aan woningcorporatie De Woonplaats. De gemeente had wel de wens uitgesproken om in de wederopbouwwijk Roombeek scholen en culturele- en welzijnsfuncties in één gebouw onder te brengen. Architect Olaf Hübner vond dat de gebruikers na de catastrofe uitdrukkelijk een stem moesten hebben in het ontwerp. Hij organiseerde ontwerpsessies met alle gebruikers, met inbegrip van de schoolkinderen.

Landelijk debat over opdrachtgeverschap bij brede scholen
In maart 2008 organiseerde Architectuur Lokaal in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur aap, noot, mis. de basis van de brede school, een landelijk debat over opdrachtgeverschap bij brede basisscholen in Radio Kootwijk, Apeldoorn. Bij het debat verscheen de gelijknamige publicatie. Deze kunt u via onze webwinkel bestellen.