BouwRAI 2004 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Excursies in en rond Amsterdam naar bouwprojecten langs de A10 voor publieke en private opdrachtgevers tijdens de BouwRAI 2004.

Deelname excursies tijdens Bouwrai 2004
Drie belangrijke aspecten van woningbouw kregen extra aandacht op BouwRAI 2004. Bezoekers aan de beurs konden door deelname aan de excursies de laatste ontwikkelingen in de praktijk in Amsterdam zien. Aan bod kwamen stedelijke uitbreiding en stedelijke herstructurering. De projecten werden toegelicht door betrokken partijen zoals projectontwikkelaars, corporaties en architecten.

1. IJburg, stedelijke uitbreiding
IJburg is de nieuwste stadsuitbreiding van Amsterdam die in 2012 klaar moet zijn en dan zo’n 45000 bewoners zal herbergen. Drie van de uiteindelijk zeven kunstmatige schiereilanden ten noordoosten van Amsterdam zijn reeds aangelegd. IJburg wordt een wijk voor mensen met verschillende ‘leefstijlen’, leeftijden en huishoudens, waarvoor een grote verscheidenheid aan woningen gebouwd wordt: laagbouw en appartementen, huur en koop, goedkoop en duur. Ook is er ruimte voor bijzondere woonvormen voor ouderen en gehandicapten, particulier opdrachtgeverschap en bedrijven. Na enige stagnatie worden de volgende 1300 woningen gebouwd.

2. Bijlmer: stedelijke herstructurering
De Bijlmermeer bestaat uit zo’n 12.500 flatwoningen, waarvan eind jaren ‘60 de eerste opgeleverd werden. Vanaf de jaren ’80 werd duidelijk dat de hoogbouwbuurt dringend aan vernieuwing toe was. Uit bewonersonderzoek bleek een meerderheid de voorkeur te geven aan wonen in laagbouw. Een groot deel van de hoogbouw is of wordt gesloopt en vervangen door eengezinswoningen met een tuin. De overblijvende hoogbouw  wordt ingrijpend verbeterd. Behalve woningen komen er ook nieuwe bedrijfsruimten, kantoren en voorzieningen in het gebied. In 2010 moet de complete herstructurering afgerond zijn.

3. Westelijke Tuinsteden en overkluizing A10: stedelijke herstructurering
In het westen van Amsterdam ligt de wijk Bos en Lommer. Centraal in deze wijk ligt het Bos en Lommerplein. Dit plein was in de jaren ’30 bedoeld als hét centrum voor de buurt. Het ambitieuze plan werd begin jaren ’60 echter doorkruist door de aanleg van de A10. Sindsdien is het stadsdeel opgedeeld in twee delen. Inmiddels zijn het oostelijk en westelijk deel weer verbonden door het nieuwe viaduct over de A10. De plannen voor het Bos en Lommerplein en de omgeving worden de komende jaren uitgevoerd. Dit project bouwt voort op de tuinstadgedachte en bestaat uit 750 woningen met een grote variatie aan woningtypen.