Bouwen op ambitie, Publiek opdrachtgeverschap #5 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

Slideshow

De inschrijving voor de 5e traditionele landelijke manifestatie Bouwen op ambitie, het  evenement dat Architectuur Lokaal sinds 1994 elke vier jaar organiseert bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode in de Nederlandse gemeenten, is geopend. In de afgelopen jaren hebben tal van bestuurders, bedrijven, ontwerpers en brancheorganisaties meegewerkt aan deze manifestatie. Dit jaar werken bijna 100 gemeentebestuurders en architecten mee aan het programma.

Bouwen op ambitie is een manifestatie over publiek opdrachtgeverschap voor gemeenteraadsleden en wethouders, statenleden en gedeputeerden, rijksoverheden, ambtelijke projectleiders, woningcorporaties, projectontwikkelaars, ontwerpers, welstandsorganisaties, architectuurinstellingen en alle anderen met ambities voor de inrichting van Nederland.

Het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen is altijd bijzonder voor de inrichting van Nederland. Bestuurders en raadsleden wisselen; opgebouwde contacten met externe partijen moeten worden vernieuwd. De vele nieuwe raadsleden en wethouders zullen de komende vier jaar verantwoordelijk zijn voor een goede ruimtelijke ordening en architectuur. Traditiegetrouw organiseert Architectuur Lokaal ook dit jaar een landelijke manifestatie om hen daarbij op weg te helpen.
Ook voor ervaren bestuurders blijft het gemeentelijk opdrachtgeverschap een veeleisende taak, het betreft vele terreinen en zowel grote als vele kleinere projecten. Het gaat over wonen, supervisie, maatschappelijk vastgoed, landschap, transformatie, educatie en beoordelen. Het gaat ook over afstemming met bewoners en buurgemeenten, over zorgvuldig formuleren van ambities en opdrachten. Over het goed regelen van de financiën, over het kiezen van samenwerkingspartners en over aanbesteden. Hoe kan een gemeente, die met dit alles rekening moet houden, toch een goed publiek opdrachtgever zijn met een heldere visie? En hoe doe je dat in een bouwpraktijk die onderhevig is aan ingrijpende veranderingen? Is er toekomst  voor institutioneel opdrachtgeverschap, of zullen er andere samenwerkingsverbanden ontstaan?

Het programma is onder meer gebaseerd op de enquête beleid en uitvoering van lokaal opdrachtgeverschap 2010 onder de vakwethouders uit de afgelopen bestuursperiode, die Architectuur Lokaal m.m.v. de Rijksbouwmeester en VNG, en in samenwerking met TNS NIPO heeft gehouden. Alle deelnemers ontvangen een ‘spoorboekje’ met het programma. Achteraf verschijnt een publicatie met projectdocumentatie, verslagen, artikelen en andere informatie.

10 excursies met 30 projectbezoeken
Gemeenteraadsleden en wethouders, statenleden en gedeputeerden beginnen de dag met projectbezoeken gewijd aan de thema’s van de komende jaren: verdichting en krimp, transformatie en herbestemming, particulier opdrachtgeverschap en centrumontwikkeling. De excursies starten vanuit tien vertrekpunten variërend van Zaanstad tot Enschede en van Groningen tot Breda.

Landelijk debat
In de middag komen de tien reisgezelschappen samen in De Rijtuigenloods in Amersfoort voor een landelijk debat over bouwen op ambitie. Daar krijgen de vertegenwoordigers van de lokale politiek gezelschap van andere betrokkenen bij het opdrachtgeverschap in Nederland. Het debat gaat over de vraag wat er komt kijken bij bouwen op ambitie. Wie zijn daarvoor nodig? Hoe kan dat het beste aangepakt worden?

Deelname
Deelname aan het gehele programma staat open voor gemeenteraadsleden en wethouders, statenleden en gedeputeerden – en voor de sprekers bij de projectbezoeken. Voor hen is deelname aan de gehele dag kosteloos. Alle anderen kunnen deelnemen aan het debat (middag) voor 150 euro excl. btw. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding.

Alle informatie over programma, deelname en aanmelding vindt u op de site van Rostra

‘Bouwen op Ambitie’ is de 5e editie van het traditionele landelijke evenement dat Architectuur Lokaal sinds 1994 elke vier jaar organiseert bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode in de Nederlandse gemeenten. Deze editie is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW / DCE / Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap, Ministerie VROM / Rijksbouwmeester, Nederland wordt anders, Mooi Nederland en het Nationaal Programma Herbestemming. In de afgelopen jaren hebben tal van bestuurders, bedrijven en brancheorganisaties meegewerkt aan deze manifestatie. Eerdere manifestaties waren #1 Niet Grijs! (1994), #2 ORG (1996), #3 Oost West Thuis Best (2003) en #4 BOOST! Impuls voor publiek opdrachtgeverschap (2006).

Het debat in Amersfoort volgt op het Jaarcongres dat de BNSP ’s morgens in De Rijtuigenloods houdt.