Besloten ontwikkelcompetitie Mooi Goedkoop Wonen Jabikswoude – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 24, 2023

Winnaar Bouke Tuinstra, TWA architecten

Vandaag maakten wethouders Henk Deinum en Isabelle Diks en juryvoorzitter Cilly Jansen (Architectuur Lokaal) de winnaars van de ontwikkelcompetitie voor Jabikswoude bekend in het Stadskantoor van Leeuwarden. Voor de internationale ontwerpprijsvraag Europan stelt de gemeente dit jaar ook een locatie beschikbaar.

Op initiatief van de gemeenteraad hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden de besloten ontwikkelcompetitie Mooi Goedkoop Wonen Jabikswoude uitgeschreven. Deze competitie maakt onderdeel uit van een reeks initiatieven waarin Leeuwarden extra aandacht voor duurzaamheid en architectuur vraagt. Begin 2010 was er de architectuurtentoonstelling ’11XLeeuwarden’. Medio 2010 is de Gouden Oldehove uitgereikt voor hoogstaande, gerealiseerde nieuwbouw. Ook is Leeuwarden één van de gemeenten die een locatie beschikbaar stelt voor de internationale ontwerpprijsvraag Europan 2011. Bij de bekendmaking van de resultaten van de ontwikkelcompetitie vond een debat plaats over de resultaten onder leiding van Willem Smink, directeur NHL Hogeschool.

Wethouder Deinum reikt de prijs uit aan de winnaar

De gemeente schreef de ontwikkelcompetitie uit onder de 14 aannemers onder wie zij te ontwikkelen bouwblokken heeft verloot ten behoeve van de toekomstige buurtschap Jabikswoude in De Zuidlanden. Bij de afname van de grond van de bouwblokken is de deelname aan deze ontwikkelcompetitie verplicht. In elk bouwblok dient een goedkope koopwoning van € 160.000 VON te zijn opgenomen. De gemeente wil innovatieve en spraakmakende woningbouw stimuleren en hecht aan kwalitatief sterke woningbouw, zowel architectonisch, bouwtechnisch, als op het gebied van duurzaamheid. Ook voor goedkopere woningbouw wordt architectonische en bouwtechnische kwaliteit gevraagd, waarbij de uitgangspunten van duurzame bouw een grote rol spelen. Gevraagd wordt om de woningen, die met een beperkt budget gebouwd moeten worden, een eigen en herkenbaar gezicht te geven. Deze nieuwe woningen moeten een goed wooncomfort en een laag energieverbruik bieden.

1e prijs Bouwgroep Dijkstra Draisma en TWA Architecten

De 1e prijs werd toegekend aan Bouwgroep Dijkstra Draisma met TWA Architecten, Bauke Tuinstra. De prijs voor de aannemer betreft het niet in rekening brengen van de rente over de koopprijs van de grond van het gehele bouwblok voor maximaal 1 jaar. De prijs voor de architect bedraagt € 6.000. Dit project won tevens de publieksprijs ad € 2.000 voor de architect. De 2e prijs was voor Burggraaff Bouw met Adema Architecten, Silvester Adema. De prijs bedraagt € 3.000 voor de architect. Het project van Van der Werf’s Bouwbedrijf met Wijffels Architecten, Eugène Wijffels werd genomineerd. Aan de nominatie was € 1.000 voor de architect verbonden.

Architectuur Lokaal werkte mee aan de programmering en beoordeling van de competitie en aan de opstelling van het juryrapport.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Leeuwarden en jabikswoude.nl