Beleid van gemeentebestuurders als opdrachtgever bij ruimtelijke opgaven – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Enquête onder de 458 verantwoordelijke wethouders op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en openbare ruimte.

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 heeft Architectuur Lokaal het initiatief genomen om onder de verantwoordelijke wethouders op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en openbare ruimte een enquête te houden. Centraal thema was het ruimtelijke kwaliteitsbeleid van gemeenten. Onder ruimtelijk kwaliteitsbeleid werd verstaan: (architectuur)beleid dat is gericht op een evenwicht tussen de gebruikswaarde, de toekomstwaarde en de belevingswaarde.

Dit onderzoeksinitiatief is een vervolg op een soortgelijk onderzoek van Architectuur Lokaal en TNS NIPO dat in 2002 plaatsvond. De resultaten geven aan hoe het gesteld is met het beleid in de 458 Nederlandse gemeenten. Welke kennis en ervaring is de afgelopen raadsperiode opgebouwd? Welke thema’s zouden meer aandacht verdienen? Het onderzoek geeft niet alleen inzicht in de praktijk van het ruimtelijk beleid bij de gemeenten. Tevens hebben de bestuurders de kans gekregen om hun persoonlijke visie te geven op hun vakgebied en de manier waarop het beleid tot stand komt. De resultaten waren richtinggevend bij de programmering van de landelijke manifestatie BOOST! Impuls voor publiek opdrachtgeverschap.

Download hier het volledige rapport Beleid van gemeentebestuurders als opdrachtgever bij ruimtelijke opgaven . Een samenvatting van het rapport kunt op pagina 1 en 2 lezen.