Beleid en uitvoering van lokaal opdrachtgeverschap 2006 – 2010 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 30, 2023

Ruimtelijke opgaven.
Rapport van de vierjaarlijkse enquête ruimtelijke beleid van Architectuur Lokaal onder de Nederlandse wethouders Ruimtelijke Ordening bij de afsluiting van de raadsperiode tot 2006. De enquête werd uitgevoerd in samenwerking met TNS NIPO, Federatie Welstand en VNG.