Atelier Omgevingsvisie Fryslân zoekt jonge ontwerpers die snel kunnen beslissen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

De provincie Fryslân werkt aan de provinciale omgevingsvisie. Ter voorbereiding hierop richt de provincie samen met Atelier ZZ van Architectuur Lokaal, pop-up kantoren op in Wolvega, Drachten, Dokkum, Franeker en Sneek. Hier onderzoeken ontwerpers samen met experts en betrokkenen de mogelijkheden voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Atelier ZZ is op zoek naar jonge ontwerpers die hier ideeën bedenken, problemen analyseren, dilemma’s aanscherpen, mogelijkheden onderzoeken – en tegelijk kennis en ervaring opdoen. Het Atelier wordt begeleid door architect-stedenbouwkundige Eric Frijters (FABRIC.) en stedenbouwkundige Sandra van Assen (Sandra van Assen Stedenbouw).
Aanmelden kan tot en met 2 mei.

De opgave
De provincie Fryslân wil haar omgevingsvisie zoveel mogelijk opstellen vanuit de kennis en kunde die in de samenleving aanwezig is. Daarom worden in de laatste week van mei en heel de maand juni vijf ateliersessies georganiseerd waar ontwerpers samen met experts en belanghebbenden de ruimtelijke toekomst van de provincie gaan verkennen. De ateliers vinden plaats in vijf pop-up kantoren (Franeker, Dokkum, Sneek, Drachten en Wolvega). Medio juli worden de resultaten gepresenteerd bij een openbare bijeenkomst in het Provinciehuis in Leeuwarden.

Atelier ZZ
Atelier ZZ verkent maatschappelijke vraagstukken die vragen om een fysieke vertaling, in samenspraak met belanghebbenden (zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties). Dit resulteert in inzicht in mogelijkheden voor samenhangende versterking van de fysieke kwaliteit en (scherper) benoemen van opgaven voor de toekomst. Ook wordt inzicht geboden in de dilemma’s die hierbij spelen en in oplossingsrichtingen of handreikingen die denkbaar zijn bij het maken van keuzes door de regionale overheid. Op hoofdlijnen gaat het meestal om opties voor een vitale economie, een gezond leven en sociaal culturele verbondenheid. Meer informatie, ook over eerdere ateliers van Atelier ZZ, is te vinden op MijnOmgevingsvisie.

Wat gaan we doen?
Onder leiding van de mentoren Eric Frijters (FABRIC.) en Sandra van Assen (Sandra van Assen Stedenbouw) gaan maximaal 8 ontwerpers aan de slag op locatie in een intensief ontwerpatelier.
Het programma, van 10 mei tot medio juli, verloopt als volgt:

 • Op 10 mei vanuit het Provinciehuis Leeuwarden vindt de startbijeenkomst met excursie door de provincie plaats. In vervolg hierop wordt een aantal denkrichtingen voor de provincie Fryslân onderzocht in de vier thematische ateliers:
 • #1 Wolvega, 25 mei: een verduurzaamd Fryslân
 • #2 Drachten, 1 juni: een verrijkt Fryslân
 • #3 Dokkum, 8 juni: een verbonden Fryslân
 • #4 Franeker, 15 juni: een versterkt Fryslân
 • Op 21 juni in Sneek worden de resultaten van de vier ateliers naast elkaar gelegd en vergeleken. Bezien wordt of het mogelijk is, tot een geïntegreerd beeld te komen waarin mogelijke ambities en doelen voor (het verdere gesprek over) de omgevingsvisie zichtbaar worden
 • Bij een interne werksessie eind juni worden de resultaten gezamenlijk uitgewerkt voor presentatie en publicatie
 • Rond 6 juli in het Provinciehuis in Leeuwarden is de slotbijeenkomst. Hier worden de resultaten besproken met bestuurders uit de provincie en de Friese gemeenten, en alle andere geïnteresseerden.

Atelier Omgevingsvisie Fryslân wordt uitgevoerd door Atelier ZZ van Architectuur Lokaal: Vincent Kompier, projectleider en planoloog, Stef Bogaerds, stedenbouwkundige en Elisabeth Boersma, stedenbouwkundige.

Deelnemen, inschrijven en selectie. Meld je uiterlijk 2 mei aan
Deelname staat open voor (startende) architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Er is plaats voor 8 deelnemers. Voorwaarde voor deelname is dat je aanwezig kunt zijn op tenminste 2 van de 4 thema ateliers en verder bij alle andere bijeenkomsten. De inzet is dan 5,5 dagen.
Ben je geïnteresseerd, meld je dan uiterlijk 2 mei 2016 aan via een mail aan Stef Bogaerds, waarbij je je voorkeur voor tenminste 2 van de 4 thema ateliers aangeeft. Stuur een korte motivatie (max. half A4) en cv mee. Uit je cv en motivatie blijkt het volgende:

 • je bent architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect
 • je bent een startende professional
 • je hebt affiniteit met de opgave
 • je hebt goede communicatieve en grafische vaardigheden

Op basis hiervan selecteert Atelier ZZ de deelnemers in samenspraak met de mentoren. Uiterlijk 4 mei 2016 ontvang je bericht over deelnamemogelijkheid.

Vergoeding & punten bij- en nascholing Deelnemers ontvangen elk een vergoeding van € 250 excl. btw. per dag. Uiteraard worden de reiskosten ook vergoed. Logies, eten en drinken en vervoer ter plaatse wordt door de organisatie geregeld en betaald.

Je inzet telt mee voor de bij- en nascholing voor het Architectenregister; aan de deelnemers wordt een certificaat uitgereikt.

Meer weten?
Mail naar Stef Bogaerds.

Atelier ZZ is een project van Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) 2013-2016. Atelier ZZ onderzoekt de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen in de context van de nieuwe Omgevingswet met het doel, handreikingen te bieden voor de Omgevingsvisie op basis van ontwerp en lokale betrokkenheid.