Architectuurbeleid Vlaanderen 1995 – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

De Koning Boudewijnstich­ting uit Brussel verrichtte onderzoek naar de mogelijkheden om architectuurbeleid in België op te starten. Dit heeft geleid tot informatie-uitwisseling met Vlaamse architectuurcentra en met een toelichting van Architectuur Lokaal over de Nederlandse architectuurcentra en het architectuurbeleid met medewerkers van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap en andere betrokkenen, afkomstig uit Vlaamse organisa­ties die vergelijkbaar zijn met de platformorganisaties van Architectuur Lokaal.