Architectuurbeleid Nederland – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

Architectuurnota’s presenteren de visie van het Rijk op architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Deze nota is voor de Rijksbouwmeester – als adviseur van de Directeur-generaal Rijksgebouwendienst en als adviseur voor het kabinet over architectuurbeleid – een richtinggevend beleidsstuk.

De nieuwste architectuurnota van het Rijk is getiteld ‘Een cultuur van ontwerpen’ 2009-2012′ en heeft als focus sterke stedenbouw, nieuwe functies voor karakteristieke gebouwen, ondersteuning voor particulier opdrachtgeverschap en meer aandacht voor het ontwerp bij de rijksoverheid. Dit zijn de hoofdpunten van het architectuurbeleid waarmee het kabinet wil bijdragen aan een mooi en cultureel rijk Nederland. De nota is door de ministerraad vastgesteld op voorstel van de oud-ministers Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Het kabinet presenteert in 2012 het nieuwe architectuurbeleid.

Bron: rgd.nl
Zie ook: rijksoverheid.nl