Architectuur op bedrijventerreinen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 26, 2023

Bedrijventerrein Haaglanden. Foto Architectuur Lokaal

Voorbeeldboek over bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen voor de provincie Utrecht. Het boek moet gemeenten, projectontwikkelaars, bedrijven en ontwerpers inspireren bij het ontwikkelen en ontwerpen van bedrijfshuisvesting.

Prijsvraag
Over smaak valt te twisten, maar de waardering van bedrijventerreinen roept weinig discussie op. De algemene opvatting is dat deze terreinen het landschap eerder aantasten dan verrijken. Er wordt geklaagd over ‘monotone dozen’ en ‘glimmende gevels’ terwijl ook braakliggende kavels, hekwerken en zwerfvuil een slechte indruk maken.
Maar er is hoop, diverse overheden nemen initiatieven om de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen te verbeteren. Het Ministerie van Economische Zaken organiseerde bijvoorbeeld een prijs en prijsvraag over de verbetering van bestaande bedrijventerreinen. In opdracht van de provincie Utrecht heeft Inbo Adviseurs de ‘Handreiking ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen’ opgesteld. In de provincie Brabant bestaat een vergelijkbaar document.

Voorbeeldboek als inspiratiebron
Het rijk en provincies zien het belang in van zorgvuldig aangelegde bedrijventerreinen. Maar het is uiteindelijk de taak van gemeenten, projectontwikkelaars en ondernemers om de terreinen daadwerkelijk te (her)ontwikkelen. De provincie Utrecht heeft daarom besloten om als aanvulling op de handreiking voor ruimtelijke kwaliteit, ook een inspirerend voorbeeldenboek uit te geven. Architectuur Lokaal is gevraagd om dit boek samen te stellen. In het boek staat de aanpak van de gemeenten Houten en Zeist centraal. De gemeente Houten heeft veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op de terreinen Het Rondeel en De Meerpaal. In Zeist zijn Oud-Zandbergen en Bedrijvenpark Zeist interessant. Verder bestaat het boek uit foto’s en beeldmateriaal van bijzondere bedrijfsarchitectuur binnen én buiten de provincie Utrecht.