Architectenkeuze gemeentehuis Drechterland – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

de Zwarte Hond

De gemeente Drechterland, in 2006 ontstaan uit samenvoeging van Venhuizen en Hoogkarspel, besloot tot de bouw van een nieuw gemeentehuis. Daarbij kwamen vragen naar voren die uiteenliepen van de meest geschikte locatie en de stimulerende werking die de bouw van een nieuw gemeentehuis kan hebben voor het centrum, tot het belang van vormgeving, duurzaamheid, flexibiliteit, kostenbewaking en het symbolische programma.

Architectuur Lokaal organiseerde enkele bijeenkomsten voor de gemeenteraad en het College, waarin de ambitie, de identiteit, vormgeving en duurzaamheid centraal stonden. Daarop volgden twee excursies langs recent opgeleverde gemeentehuizen in het uiterste Noorden en Zuiden van Nederland: Wijk bij Duurstede, Veere, Wolvega en Vries. Aan de hand hiervan en van de ervaringen van andere gemeenten hebben de gemeenteraad en het college ideeën gevormd en onderling besproken. Zo kwam het vooraf verdeelde gemeentebestuur tot een unaniem en weloverwogen visie voor een programma van eisen, een definitieve locatiekeuze en een vervolgaanpak voor een centrumplan.

De gemeente besloot uit te gaan van de architectenselectie, gevolgd door een aanbesteding voor realisatie onder marktpartijen. Architectuur Lokaal was tussentijds behulpzaam bij de inrichting van de (Europese) aanbestedings- en selectieprocedures. Op de openbare bekendmaking reageerden 30 architectenbureaus. De gemeente selecteerde vijf bureaus voor een visiepresentatie en schreef vervolgens een meervoudige opdracht uit onder drie bureaus: Claus en Kaan Architecten, Soeters Van Eldonk Architecten en De Zwarte Hond. In 2007 verstrekte de gemeente de vervolgopdracht aan De Zwarte Hond uit Groningen.