Anet initieert! – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 26, 2023

Slideshow

Op woensdag 19 augustus modereerde Architectuur Lokaal het 4e ANET-debat in architectuurcentrum ABC in Haarlem. Aan de hand van prikkelende stellingen ging een aantal ervaringsdeskundigen in op de mogelijkheden en risico’s die een rol spelen bij het nemen van initiatieven door architecten. Aan bod kwamen thema’s zoals het uitwisselen van ervaringen, het vinden van partners en het omgaan met risico’s.

Van 28 juni tot en met 6 september 2009 presenteert het architectennetwerk Anet zich met de expositie ‘Anet werkt!’ in het ABC Architectuurcentrum Haarlem. Rond het thema ‘ontmoeten’ staan er zes subthema’s centraal. De expositie geeft een goed beeld van de deelnemende bureaus, het netwerk en de thema’s die Anet bezig houdt, zoals actuele ruimtelijke vraagstelling.

Aan het vierde debat namen deel: Max van Aerschot (stadsarchitect Haarlem), Jasper Jägers (TCN Property Projects), Lars Mosman (Projectontwikkelaar Heijmans), Thijs Meijer (Meijer & Co) en Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal (moderatie).

De resultaten van de tentoonstelling en de debattenreeks die in de zomer van 2009 in het architectuurcentrum ABC te Haarlem hebben plaatsgevonden, zijn vastgelegd in het boek Anet Werkt!

Kijk voor meer informatie op anet.nu