Ambities voor de toekomst van Fryslân: slotbijeenkomst Atelier ZZ op 15 september in Leeuwarden – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | mei 29, 2023

In de zomer trokken de ontwerpers van Atelier ZZ door Fryslân: van Wolvega naar Dokkum en van Franeker naar Drachten, om te eindigen in Bolsward. De pop-up kantoren die de provincie er had opgezet, waren de uitvalsbasis voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om zich te buigen over de ruimtelijke toekomst van de provincie. Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en een illustrator brachten alle ideeën samen in beelden, onder begeleiding van ervaren mentoren uit hun vakgebied. Zo konden gemeenschappelijke en tegengestelde belangen naast elkaar worden gelegd en werd het verhaal op een andere manier verteld. Het resultaat van dit alles heeft als doel, mogelijkheden aan te reiken voor het formuleren van ambities voor de toekomst. Die ambities moeten de basis worden waarop de provincie haar omgevingsvisie kan bouwen. De discussie over de resultaten gaat van start op de openbare bijeenkomst Omgevingsvisie provincie Fryslân op 15 september in Leeuwarden.

Ontwerp vanuit participatie
Bij deze bijeenkomst presenteert Atelier ZZ van Architectuur Lokaal de uitkomsten van het Atelier Omgevingsvisie Fryslân. Atelier ZZ heeft de afgelopen maanden vijf ontwerpateliers georganiseerd waarin ontwerpers met tal van betrokkenen in gesprek zijn gegaan over ambities waarop de omgevingsvisie gebaseerd kan worden, onder leiding van de mentoren Eric Frijters (FABRIC.), Sandra van Assen (Sandra van Assen Stedenbouw) en, vanuit Architectuur Lokaal, Vincent Kompier, Stef Bogaerds en Elisabeth Boersma. Welke dilemma’s zijn er, welke keuzes kunnen of moeten worden gemaakt? De ateliers hebben een schat aan informatie opgeleverd, die is verbeeld in scenario’s die als basis kunnen dienen voor de provinciale omgevingsvisie. Deze resultaten worden bij de bijeenkomst aan de provincie aangeboden. Daarbij zijn ook de ontwerpers van Atelier ZZ aanwezig. Het team bestond uit Abel Coenen, Michiel Van Driessche, Katherine VanHoose, Emma van Helden, Geerte Baars, Imke van Leuken, Laurens Boodt en Sandor Walinga.

Omgevingsvisie Fryslân
De provincie Fryslân is recent gestart met het open proces van de Friese omgevingsvisie. In de periode tot de zomer nodigde de provincie Fryslân bewoners, bestuurders, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit om onderwerpen voor de omgevingsvisie aan te dragen en ook aan te geven of en hoe men zelf een bijdrage wil leveren aan het opstellen van deze visie. De provincie organiseerde hiervoor een pop-up kantoren in Wolvega, Drachten, Franeker, Dokkum en Bolsward. Atelier ZZ werd gevraagd om in vijf ontwerpateliers, ruimtelijke vraagstukken bloot te leggen en te verbeelden. Op 15 september worden de resultaten gepresenteerd. Voor meer informatie over het programma: zie de website fryslan.frl/omgevingsvisie die de provincie in het leven heeft geroepen over de omgevingsvisie.

Atelier ZZ Atelier ZZ ontwikkelt handreikingen waarmee overheden omgevingsvisies kunnen maken die zijn gericht op ruimtelijke innovatie en samenhangende ruimtelijke kwaliteit. Niet de regelgeving (het middel) staat voorop, maar de ambities (het doel). De methodiek concentreert zich op het formuleren van inhoudelijke uitgangspunten voor het opstellen van omgevingsvisies, en op brede betrokkenheid van belanghebbenden. Ontwerpers en verbeelding spelen al bij de communicatie in het voortraject een belangrijke rol. Wat zijn de ambities op de lange termijn, en hoe kunnen gemeenten bij de realisatie van die ambities ruimte bieden aan innovatief ontwerp?

Atelier ZZ is een programma van Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016.

Meer informatie
Kijk op MijnOmgevingsvisie.nl of stuur een mail naar [email protected]