Alles in huis voor de energietransitie: 18 november bij Pakhuis de Zwijger – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 2, 2023

Metamorphose, Nol Molenaar (NOLL >>), Mark Dijstelberge (MDsign), Hans Klunder (M3 energie)

De plannen voor energietransitie in Nederland zijn er. We hebben alles in huis, maar de uitvoering stagneert. De prijsvraag Energielandschap van de Toekomst van NederLandBovenWater, in samenwerking met Architectuur Lokaal, leverde concrete plannen op voor energietransitie bij gebiedsontwikkeling. Techniek is het probleem niet. “Het gaat om politiek-bestuurlijke verhoudingen. Hoe krijgen we de neuzen dezelfde kant op? Het zou helpen als ministeries zoals EZ en I&M samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de leiding namen op het energiedossier en het hele energiesysteem tot 2050.”
Bij het debat
van NLBW en Architectuur Lokaal, op 18 november in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, kan iedereen meepraten over de aanpak van de energietransitie. Deelnemers ontvangen het boek Energietransitie als gebiedsontwikkeling van Peter van Rooy, directeur NLBW.

Energieleverende ringweg
“Energietransitie, daar moeten we iets mee. Dat is de algemeen gedeelde mening. Maar de waan van de dag maakt dat het bij deze constatering blijft. Er wordt te weinig tot actie overgegaan. Het draait om de vraag, hoe een klik kan worden gemaakt van beleid naar uitvoering”. Nol Molenaar was met zijn team één van de winnaars van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst. Over het plan voor het landelijk gebied rondom de A16 bij Breda sprak hij met vele partijen, waaronder Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Breda en Moerdijk. Iedereen onderschrijft de noodzaak van energietransitie, maar de partijen willen eerst het beleid helder krijgen voordat gehandeld wordt, terwijl er kansen en mogelijkheden zijn. “Bij Rijkswaterstaat zou het idee sterker moeten postvatten dat bij ieder groot project energieopwekking mogelijk is. Nu de organisatie van RWS daar nog niet op ingericht is, wordt ons voorstel voor energieopwekking bij wegen en bruggen nog gezien als extra ballast.”

Molenaar en zijn team gaan de ideeën uit de prijsvraag nu toepassen op een andere locatie: “We zijn we in gesprek met de gemeente Groningen en de provincie om de ringweg Groningen aan te passen en energieleverend te maken.”

Zeeland Ademt! , Carla Roghair (Liandon bv / Qirion Energy Consulting), Peter Laagland, Jan Bozelie, Simon Kamerbeek, Koos Iestra (Adviesbureau Haver Droeze), Mark Meijer (Energy Indeed), David Vermaas (Aqua Battery), Berdie Olthof, Martijn Noordermeer (Feddes Olthof landschapsarchitecten bv), Mascha Dedert (Zeeuwse Milieufederatie), Bram Bliek, Sanne Poortman (Svasek Hydraulics)

Drijvende energieopslag Ook Carla Roghair zocht direct na de prijsvraag contact met Rijkswaterstaat om het plan te presenteren dat ze met haar team maakte voor energieopslag op zee. “Kort gezegd was de reactie van RWS: niet nodig. Ook andere functies die gecombineerd kunnen worden met ons voorstel voor drijvende energieopslag, zoals natuurontwikkeling of kustverdediging, vond RWS niet relevant.” Bij de ontwikkelingen rondom het IJsselmeer waren de RES-coördinatoren wel geïnteresseerd. Met hen zijn gesprekken gevoerd over het belang van energieopslag nu in Nederland 35 Terrawatt aan energie duurzaam moet worden opgewekt. “Veel partijen die met de Regionale Energiestrategie (RES) bezig zijn focussen sterk op zon en wind, maar het belang van energieopslag om zon en wind goed te kunnen laten functioneren wordt niet overal herkend. Hoewel er interesse was voor ons concept ketsten de gesprekken af op het feit dat er de komende drie jaar niets gaat gebeuren op het vlak van energieopslag.” Inmiddels overweegt de provincie Zeeland om een locatie beschikbaar te stellen voor een pilot voor aquabatterijen en wordt het gesprek over mogelijke toepassingen voortgezet met de Zeeuwse Milieufederatie.

Verder overleg met RWS over een nieuwe functie van het IJsseloog bij Kampen, waar nu bagger wordt opgeslagen, resulteerde in het onderzoeken van omvorming van baggeropslag naar energieopslag. Het bureau Feddes Olthof uit het team van Carla Roghair maakt ontwerpstudies.

Blijven praten
“Het prettige aan de prijsvraag was dat het eigenlijk de ideale opdracht is. Zo’n opdracht krijg je nooit meer. Je haalt overal de beste mensen vandaan om het beste team te kunnen vormen. Zo hadden wij een kustmorfoloog Westerschelde aan boord”, aldus Carla Roghair. “Het team heeft ervoor gezorgd dat er nu een prachtig concept voor Nederland ligt. Ik heb als ervaringsdeskundige in pionierswerk inmiddels door dat het een kwestie is van praten en blijven praten, voordat je uiteindelijk een voet aan de grond krijgt.”

Debat en boekpresentatie op 18 november in Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
Iedereen kan meepraten over de aanpak van de energietransitie bij het debat Energietransitie als gebiedsontwikkeling. Het gelijknamige boek wordt bij dit debat gepresenteerd en aan alle deelnemers uitgereikt. Het debat wordt, onder leiding van Vincent Kompier (projectleider Architectuur Lokaal) gevoerd met onder meer  prijsvraagwinnaars Nol Molenaar (NOLL >>), Martijn de Gier (kbng architectuur), Brigitte Vlaswinkel (Oceans of Energy) en Carla Roghair (Qirion, eervolle vermelding) en met Barto Piersma (directeur Nationale Programma’s RVO) en Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving).

Praktische gegevens
Datum: maandag 18 november 2019 van 20.00 -22.00 uur, inloop vanaf 19:45 uur Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam Deelname: kosteloos

Aanmelding: gelieve zich aan te melden via deze link

De avond wordt georganiseerd door NederLandBovenWater, Architectuur Lokaal en Pakhuis De Zwijger

Boek
Energietransitie als Gebiedsontwikkeling, auteur Peter van Rooy, 88 pagina’s, kosten € 15,00 incl. btw en verzendkosten. Het boek is hieronder te bestellen en wordt ná 18 november verzonden.

Het resultaat van de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst (juryrapport en alle 30 inzendingen) kunt u hier downloaden.

         

Het programma is mede mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020