Aktie Blauwe Peer succesvol – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 8, 2023

Initiatief naar aanleiding van de dag van De Creatieve Stad op 23 juni 2011. Vrijdag 8 juli jl. werden alle creatieve bedrijven in Hilversum opgeroepen om zich zelf zichtbaar te maken: Maak je onderdeel uit van de creatieve industrie in Hilversum en ben je daar trots op? Draai dan op vrijdag 8 juli een blauw peertje in je lamp(en)! Hoe meer deelnemers hoe duidelijker het signaal: Hilversum is een creatieve stad en dat moet worden onderkend en gekoesterd – door burgers, door gebruikers, door ondernemers en ontwikkelaars, door de politiek, en niet in de laatste plaats door de creatieve industrie zelf.

De organisatie van Aktie Blauwe Peer ontving veel positieve reacties uit de creatieve industrie. Tot de deelnemers behoorden vanzelfsprekende creatieve instellingen zoals Poppodium de Vorstin en Museum Hilversum, maar ook kleine zelfstandigen zoals architecten, webdesigners, en fotografen. Met name kleine ondernemers werken vanuit huis, en dat verklaart waarom de creatieve industrie relatief onzichtbaar is in Hilversum. Maar er gebeurt dus veel meer dan je ziet!De actie werd overgenomen door de creatieve industrie in Bussum. Vocus Architecten hing bijvoorbeeld 40 blauwe peertjes in de onlangs opgeleverde watertoren, die werd omgebouwd tot duurzaam kantoorgebouw. Er kwamen diverse verzoeken binnen om Aktie Blauwe Peer nog eens te herhalen.Deze actie is een initiatief van Museum Hilversum in het kader van het thema De Creatieve Stad, met medewerking van Architectuur Lokaal, de Gooi- en Eemlander, Design Arbeid (logo) en Eva Kasbergen (fotograaf). Het is een vervolg op het symposium De Creatieve Stad op 23 juni , waar bleek dat iedereen weet dat er veel creatieve industrie in Hilversum is, maar dat deze nauwelijks zichtbaar is in de stad. Doel van de actie is om gedurende 1 dag letterlijk te laten zien waar de creatieve industrie zich bevindt, en wie zich daartoe rekent. Dat laat zich ongetwijfeld ook vaststellen in lange termijnplannen en diepgravend onderzoek, maar het kan ook nu, meteen, zonder hoge budgetten en juridische rompslomp. Wat zichtbaar is, kan verbonden worden, en in verbondenheid ligt (slag)kracht.