Agenda voor Amersfoort vanuit historie naar de toekomst – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 24, 2023

Slideshow

Amersfoort heeft in korte tijd een enorme groei doorgemaakt. Verwacht wordt dat Amersfoort nog doorgroeit tot ruim 160.000 inwoners in 2040. Toch heeft de crisis ook zijn impact op Amersfoort. Er is stagnatie in de groei te bespeuren, en het accent bij ruimtelijke ontwikkelingen verschuift naar inbreiding, binnenstedelijke transformatie, herstemming en herontwikkeling. In het kader van de ‘Atlas op tournee’ organiseert FASadE op 20 mei een bijeenkomst voor professionals, bestuurders en bewoners, naar aanleiding van de ‘Atlas van de verstedelijking’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In 2014 publiceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) samen met de TU Delft de ‘Atlas van de verstedelijking in Nederland’ van Jaap Evert Abrahamse en Reinout Rutte. Centraal staat hierin de vraag: ‘Waarom zien onze steden eruit zoals ze eruitzien?’ De Atlas brengt 1000 jaar stedenbouw in Nederland in beeld en laat zien hoe de steden zich hebben ontwikkeld. Groei en krimp van de 35 grootste steden wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van foto’s, schilderijen en kaarten. De Atlas is ook bedoeld om cultuurhistorisch en stedenbouwkundig onderzoek te stimuleren, en voorziet beleidsmakers en ontwerpers van informatie bij het opstellen van visies op de toekomstige ontwikkeling van steden. Welke opgaven zijn er in Amersfoort?

Toekomst van Amersfoort
Amersfoort lijkt soms een beetje de luiken dicht te hebben voor de wereld om zich heen. Klopt dit beeld en is het terecht? Moet Amersfoort zich niet veel pro-actiever opstellen en wordt de stad niet ingehaald door een nieuwe realiteit die zich in en rond steden voltrekt? In deze bijeenkomst wordt met een talkshow door ‘Engbers & Van der Werff’ gediscussieerd over de toekomst van de Amersfoortse binnenstad, de wijken er omheen en Amersfoort in een bredere, regionale context. Aspecten als detailhandel en horeca, mobiliteit, fietsvriendelijkheid, economie, bedrijventerreinen, stad en regio, mobiliteit, toekomstbestendigheid en smart cities zijn invalshoeken.
Hoe gaat de gemeente om met toekomstige opgaven? Zit Amersfoort op de goede weg? En welke rol spelen stedenbouw en erfgoed daarbij? Zijn er ruimtelijke keuzes die we zouden moeten heroverwegen?

Datum: 20 mei 2015
Start programma: 14:00 uur
Einde programma, aanvang borrel: 17:00 uur
Locatie: Auditorium RCE, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Tafelgasten en sprekers
Pim van der Berg, wethouder Amersfoort
Arno Goossens, strateeg Ruimtelijke ontwikkeling gemeente Amersfoort en programmamanager stadshart
Loes Oudenaarde, stadsarchitect Amersfoort
Martin Boswinkel, directeur Stadsherstel
Max Cramer, afdeling Monumentenzorg gemeente Amersfoort
Hans Peter Benschop, Trendbureau Overijssel, expert in toekomstverkenningen voor de (politieke) besluitvorming
Jaap Evert Abrahamse, architectuurhistoricus Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, auteur ‘Atlas van de verstedelijking in Nederland’
Reinout Rutte, Faculteit Bouwkunde, TU Delft en auteur ‘Atlas van de verstedelijking in Nederland’

Agenda voor Amersfoort maakt onderdeel uit van het programma ‘Atlas op tournee’: een reeks bijeenkomsten in combinatie met een reizende tentoonstelling dat Architectuur Lokaal op verzoek van de RCE organiseert samen met lokale architectuurcentra. Op deze tournee worden stedelijke opgaven in Delft, Almere, Lelystad, Amersfoort, Deventer, Apeldoorn, Hengelo en Utrecht onder de loep genomen door vertegenwoordigers van gemeenten en erfgoedorganisaties, stedenbouwkundigen, architecten en bewoners.

Tentoonstelling
Onderdeel van het programma ‘Atlas op tournee’ is de tentoonstelling ‘Verstedelijking in Nederland. 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling’. In de tentoonstelling is er telkens extra aandacht voor de stad die de Atlas bezoekt. De tentoonstelling is van 20 mei t/m 31 mei 2015 te zien in de centrale hal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Meer over ‘Atlas van de verstedelijking in Nederland’ zie thoth.nl

De ‘Atlas van de verstedelijking van Nederland’ is mede tot stand gekomen met financiële steun van: