Advies Raad voor Cultuur over opdrachtgeverschap – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | juni 6, 2023

De staatssecretaris van OCW, Halbe Zijlstra, kondigde in zijn nieuwe cultuurbeleid (juni 2011) aan om over opdrachtgeverschap in de creatieve industrie nader advies te vragen aan de Raad voor Cultuur. De Raad heeft nu advies uitgebracht over opdrachtgeverschap in de architectuursector. Sectoren die deel uitmaken van de creatieve industrie zijn onder meer architectuur, mode, gaming en design.

Het advies Goed opdrachtgeverschap, vragen naar de onbekende weg beperkt zich tot de architectuursector, wat volgens de Raad samenhangt met de voorbereiding van een nieuwe architectuurvisie voor de periode 2013 – 2016, die in het voorjaar van 2012 wordt gepubliceerd.

In het advies wordt verwezen naar de publicatie Bouwcultuur van Architectuur Lokaal, over de geschiedenis van het (publieke) opdrachtgeverschap en het rijksarchitectuurbeleid.