Aantal architectuuropdrachten in 2019 toegenomen – Architectuur Lokaal

nieuwsbericht | maart 23, 2023

In 2019 is het aantal aanbestedingen van architectendiensten voor het eerst sinds 2012 groter dan het aantal aanbestedingen van werken met ontwerp. Dat is een van de conclusies in de Jaarrapportage van het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden over het jaar 2019. Hiernaast is het aantal openbare prijsvragen met 34% gestegen ten opzichte van 2018 en verdubbelde het aantal ontwikkelcompetities. Hoewel dus sprake is van toename van het aantal architectuuropdrachten, blijft het totaal daarvan nog wel achter bij 2017.

In 2019 werden 34 opdrachten voor architectendiensten gegund aan 33 architectenbureaus. 18 opdrachten voor werken werden gegund aan 16 bedrijven. De ervaring met het aanbesteden van architectuuropdrachten is nog altijd beperkt: 6% van de in totaal 90 opdrachtgevers in 2019 heeft in dat jaar meer dan één opdracht aanbesteed.

2017 – 2019
Een kwart van de aanbestedingen voor architectendiensten die in de jaren 2017 tot en met 2019 is uitgeschreven werd gegund aan 6 bureaus. Hiernaast verwierven 74 bureaus één opdracht. Een derde van de opdrachten voor werken met ontwerp die in 2017 – 2019 zijn aanbesteed werd gegund aan 8 bedrijven. Hiernaast verwierven 81 bedrijven één opdracht. Slechts 34 opdrachtgevers (14% van het totaal aantal opdrachtgevers in de periode 2017 – 2019) hebben in deze periode meer dan 2 architectuuropdrachten openbaar aanbesteed.

Meer dan een derde van de aanbestedingen van architectuuropdrachten betrof opdrachten van gemeenten en onderwijsinstellingen in de categorie onderwijs en onderzoek (2019: 36%, 2018 35%, 2017: 35%). Het merendeel van deze opdrachten werd door onderwijsinstellingen aanbesteed (2019: 32%, 2018: 17%, 2017 29%). Driekwart van deze instellingen schakelt daarbij inmiddels een extern adviseur in (2019: 76%, 2018: 73%, 2017: 71%).

Bekijk hier de Jaarrapportage 2019 van het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden.

Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden
Op de website van het Steunpunt zijn alle aanbestedingen van architectuuropdrachten (diensten en werken), prijsvragen en ontwikkelcompetities te bekijken. Het Steunpunt verzamelt deze procedures vanaf 2005 en houdt het verloop hiervan bij.
Wie op de hoogte wil blijven van nieuwe architectuuropdrachten kan @archopdrachten volgen.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is de onafhankelijke, niet-commerciële helpdesk voor uitschrijvers van architectuuropdrachten en prijsvragen in Nederland. Hiermee wordt beoogd bij te dragen aan professionalisering van het opdrachtgeverschap en aan een gezonde bouwcultuur in Nederland. Het Steunpunt wordt beheerd door Architectuur Lokaal.